Du er her

Innhold fra annonsør

Er lange køer retailbutikkenes død, eller kan du gjøre noe med det?

Hvert år koster kø næringslivet flere millioner kroner i tapt omsetning, og forbrukere blir alt mer utålmodige når det kommer til å stå i kø. For å overleve den økte konkurransen fra netthandelen, trenger også fysiske butikker nye innovasjoner for å sikre seg for fremtiden. Sammen med våre kunder, er Bambora med på å utvikle nye og spennedene løsninger som utrydder køene.

Det er irriterende å vente i kø.  Alle som stått i en lang kø i matbutikken, ventet på sin bagasje på flyplassen eller på en servitør som aldri dukker opp ved bordet, vet hvor irriterende det kan være. Det er faktisk slik at vårt psyke foretrekker nesten alt annet enn å bare stå og vente. Et interessant eksempel på dette er en undersøkelse utført av Svensk Handel, hvor svenske forbrukere ble spurt om de mest frustrerende elementene ved deres kjøpeopplevelse. Ifølge studien ble lange køer sett på som mer frustrerende enn det å ikke finne produktet man ser etter.

Tid er penger

I tillegg til å skape irritasjon, har kø også finansielle konsekvenser. I 2018 publiserte programvare selskapet Qudini en undersøkelse på hva lange køer og ventetider har kostet for Britiske butikker. Undersøkelsen viste at butikkene tapte 10 prosent av kundetrafikk på grunn av kø og lang ventetid. De fant også ut at 26 prosent av kundene som forlot en butikk, faktisk avsluttet handleturen helt. For britiske butikker kan disse tallene overføres til 3.4 milliarder pund i tapt årlig omsetning. 

Et annet aspekt ved kø er at vår tålmodighet med køer ser ut til å bli alt verre. I følge en annen britisk studie, fant forskere en klar tendens for at eldre kunder var mer villige til å vente i kø enn yngre kunder. Dette er også i tråd med globale studier som viser at yngre forbrukere er mye mer interessert i å teste nye teknikker som redusere køer, slik som for eksempel selvutsjekking i butikk.

Raskere betalinger gir mindre kø

Å redusere køene er derfor et skritt i riktig retning for at retail-bransjen skal klare å håndtere den tøffe konkurransen fra nettbutikker. Som et resultat av dette, ser vi nå at markedet for selvbetjening har eksplodert og flere bedrifter forlater de tradisjonelle kassepunktene til fordel for ny innovasjon. Et godt eksempel på dette er Lagerhaus, som sammen med Bambora har utviklet et selvbetjent kassasystem som gjør det mulig for kundene å håndtere sin betaling helt på egenhånd. Løsningen ble en suksess for Lagerhaus og har medført både høyere gjennomsnittskjøp og økt omsetning.

En annen teknologi som kan bidra til å løse kø-problematikken, er de mobile kassasystemene som er basert på mobiltelefoner og nettbrett. Ved å gjøre kassen mobil trenger ikke kundene lenger å stå i kø for å få hjelp eller gjennomføre et kjøp. I stedet kan butikkpersonalet bevege seg fritt i butikken og ta betalt akkurat der kunden befinner seg. Ifølge en Amerikansk studie hadde butikker som brukte denne teknologien 92 prosent høyere salgsvekst enn sine konkurrenter. For å støtte utviklingen av denne teknologien har Bambora utviklet en betalingsløsning spesielt rettet mot utviklere av mobile kassesystemer. Løsningen, som kalles Bambora Connect, gjør det mulig å integrere en totalløsning for kortbetaling i et mobilt kassesystem, på mindre enn et døgn. 

Med hensyn til de finansielle tapene lange køer kan føre til og at kunder blir alt mer utålmodige, tror vi denne typen av løsninger vil bli alt mer viktig i fremtiden. Retailbutikkene som vil lykkes i morgen vil være de som tørr å utfordre den tradisjonelle kjøpsopplevelsen, ordrehåndtering og betaling. I denne utviklingen er Bambora den perfekte betalingspartneren.

Les mer om våre betalingsløsninger her.