Du er her

Byggevarehandelen vokser igjen

Omsetningen for byggevarehandelen i september viste en vekst på 6,1 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.
Av Stig Atle Bakke
Publisert 22.10.2013 10:17

September i år hadde én handledag mer enn september i fjor. Den positive veksten i september bidrar til at omsetningen av byggevarer hittil i år ligger på en nullvekst sammenlignet med fjoråret, skriver Virke i en pressemelding.

Proffomsetningen i september har gått opp med 5,7 prosent, mens privatomsetningen har gått opp med 6,6 prosent, sammenlignet med fjoråret. For året som har gått har byggevarehandelen hatt nullvekst innenfor begge grupper.

– Byggevarehandelen har hatt en positiv utvikling de siste månedene. Handelen opplevde imidlertid et særlig svakt første kvartal som man ikke vil greie å ta igjen i løpet av året. Vi ser derfor at omsetningsveksten for året som helhet vil ende svakere enn fjoråret, sier Bengt Herning, direktør for Virke Byggevarehandel.

Tallene er hentet fra Virkes månedsstatistikk for byggevarehandelen. Tallene baserer seg på omsetningstallene for ni av de største byggevarekjedene i Norge og gir en god indikasjon på omsetningsutviklingen i byggevarehandelen.

Nøkkelord