Du er her

Fortsatt høy grensehandel

Tall fra SSB viser at grensehandelen holdt seg stabilt høyt i 2016 sett under ett. I fjor handlet nordmenn for 13,8 milliarder på dagsturer til utlandet.
Av Odd Henrik Vanebo
Publisert 07.03.2017 10:18

– Grensehandelen utgjør store verdier, og en betydelig andel av dette legges igjen i grensekommunene i Sverige, sier Ingvill Størksen, direktør dagligvare i Hovedorganisasjonen VIRKE.

På tross av en synkende tendens gjennom store deler av fjoråret, viser årstallene at grensehandelen står mer eller mindre stille på et høyt nivå. 

– 13,8 milliarder i grensehandel utgjør godt over 10 000 tapte arbeidsplasser hos norske bønder, hos matprodusenter og i handelen. I tillegg utgjør det over 2,4 milliarder i tapte inntekter til statskassen, fortsetter hun.

– Vi har lenge bedt om politiske grep for å sørge for at sørge for at både arbeidsplasser og inntekter beholdes her i landet. Det er på tide at politikerne lytter, avslutter Størksen (bildet under) i en pressemelding fra VIRKE.

Små endringer i fjor

Det var små endringer i grensehandelen i fjor, melder Statistisk sentralbyrå (SSB):

Nordmenn handlet for 13,8 milliarder kroner på dagsturer til utlandet i 2016. Dette er en reduksjon på 275 millioner eller 2 prosent fra 2015.

 

Grensehandel. Handel og antall dagsturer

 

 

 

 

 

Foregående firekvartalsperiode

Siste firekvartalsperiode

%

Grensehandel (mill. kr)

14 108

13 833

-1,9

Antall dagsturer (1 000)

7 527

7 702

2,3

 

Nedgangen på 2 prosent er imidlertid godt innenfor usikkerhetsmarginen, noe som betyr at en skal være forsiktig med å tolke tallene i retning av at det har vært en nedgang i grensehandelen. Antall dagsturer gikk opp med 2 prosent, fra 7,5 til 7,7 millioner turer, i den samme perioden.

Det er i Strømstad nordmenn legger igjen mest penger når de tar seg dagsturer over grensen, 7,4 milliarder eller 53,3 prosent av handlebeløpet i 2016 ble brukt der. Nordmenn brukte 2,1 milliarder i Charlottenberg og 700 millioner i Töcksfors, henholdsvis 15,0 og 5,3 prosent av det totale handlebeløpet.