Du er her

Forventer tre prosent vekst for detaljhandelen

Virke forventer en litt sterkere vekst i omsetningen for de fleste bransjene i detaljhandelen i år, men økningen blir moderat: tre prosent. Netthandel, bredt vareutvalg, sport og elektro forventes å få høyest vekst, mens den blir lavest for sko og tekstil.
Av Nils Vanebo
Publisert 04.04.2018 13:21

På sitt konjunkturseminar 19. mars presenterte sjeføkonom Lars Haartveit sine oppdaterte prognoser for utviklingen i detaljhandelen, både totalt og pr bransje.

Priskonkurransen er fortsatt sterk, økte kostnader har derfor i liten grad gitt utslag i økte priser. Konjunkturomslaget har gitt bedring i arbeidsmarkedet. Sysselsettingsveksten ble på 1,1 prosent i fjor – ventes å fortsette i samme tempo i år. Arbeidsledigheten har gått ned eller vært uendret i alle fylker, med mindre regionale forskjeller i ledigheten gjennom fjoråret.

Noen sprek oppgang i år forventer ikke Lars Haarveit. For boliginvesteringene har trolig toppet ut, og det føres en konjunkturnøytral finanspolitikk. Fortsatt er pengepolitikk ekspansiv, selv om renteoppgangen er kommet nærmere.

De positive driverne er for øvrig:

Oljeinvesteringen har bunnet ut og snur til oppgang.

Bred oppgang internasjonalt og tidsforsinkede effekter på eksporten av bedret konkurranseevne.

Fastlandsinvesteringene øker, men i mindre tempo enn «normalt» i denne konjunkturfasen.

Forbrukertilliten er fortsatt høy. Noen flere er kommet i arbeid, og reallønnsveksten er blitt litt bedre. Den store kronesvekkelsen begynner å ligge et stykke bak i tid.

Prognose pr bransje:

Dagligvare: +2,5%

Dagligvare/kiosk utgjør hele 40 prosent av detaljomsetningen. Det ble nullvekst i prisene i fjor, mens sukkeravgiften trekker opp i år. Det er sterk kamp om kundene, noe som fortsetter i år gjennom kampanjer og bonusordninger. Bransjen opplever lekkasje til andre kanaler som lavpriskjeder innen bredt vareutvalg, grensehandel, nett, hotell- og restaurant.

Sportsbransjen: +4%

Som i fjor avgjør været mye også i år. Det satses fortsatt på stormarkeder, men også outlet, merkevarebutikker og nisjekonsepter. Lavpriskonkurransen vokser, og netthandelen øker kraftig. Men sportsbransjen har trendene på sin side.

Mote: +1%

Klesbransjen har mistet salg til andre kanaler. Den gode høsten uteble, og prisene måtte videre ned. Det er alltid et salg i motebransjen! Tekstil fortsetter å tape til sportsbransjen.

Sko: Null vekst

Skobransjen har slitt i mange år. Bransjen mister markedsandeler og angripes fra alle kanter. Sport og klær er harde konkurrenter. Antall butikker har gått ned, og det er planlagt nedleggelser også i år. Bransjen har ikke klart å erstatte tapt salg med nye kategorier

Netthandel: +14%

Netthandel vokser sterkest i prosent, og trenden ut til å fortsette i år. Elektro, klær, accessories og etter hvert sport er de mest «modne» netthandelsbransjene.

Det er ingen tegn til at veksttakten avtar. Netthandel fra utlandet kommer i tillegg.

Lavpris: +5%

Lavpris (bredt vareutvalg) er fortsatt på veksttoppen, hjulpet av fortsatt høy etableringstakt.

Flere etablerer seg nå også på kjøpesentre og i mindre byer. Bransjen er vinnere på sesong og tar markedsandeler på mange varegrupper

Møbler: +2%

Prisene falt i fjor med 1,2 prosent etter kraftig oppgang de foregående år. Det var en klar volumnedgang i 2016, høsten i fjor ble litt skuffende høst. Det har vært store prisbevegelser siden 2014. Det er store forskjeller mellom kjedene. Netthandelen – også fra utlandet – er økende.

Elektro: +4%

Bransjen fikk i fjor sitt beste år siden finanskrisen. Dyrere produkter: TV-en blir større og også mobilene blir dyrere. Vi går over til kvalitetsprodukter som koster mer, men vi kjøper ikke flere. Bransjen er moden med hensyn til nett.

Byggevare: +4%

Veksten fortsetter for byggevarehusene. Veksten har vært god vekst i lang tid. Vi overlater stadig mer til proffene. Det skjer mye i bransjen Hyttemarkedet fortsatt i god vekst, og nordmenn er «verdensmestre» i oppussing. Netthandel øker fra små volumer.