Du er her

Forventet justering av matprisene

Tall fra SSB viser at matprisene steg med 3,6 prosent fra juni til juli 2018. De 12 siste månedene har konsumprisindeksen økt med 3 prosent mens matprisene kun har økt med 1,3 prosent.
Av Pressemelding
Publisert 10.08.2018 09:22

– Matprisene har hatt en svak prisutvikling over lang tid. At prisene øker noe i juli, er som forventet, sier Ingvill Størksen, direktør for Virke dagligvare.

Faste svingninger

Matprisene følger faste svingninger gjennom året, der jul, påske og skolestart er typiske tilbudsperioder, mens prisene vanligvis justerer seg etter jul og påske og om sommeren.

– Utviklingen i matprisene må ses over tid. Det er helt vanlig at matprisene øker i juli. Prisene fra leverandørene justeres årlig på to faste datoer; 1. februar og 1. juli. I tillegg er juli tradisjonelt en periode med lavere kampanjeaktivitet enn eksempelvis før skolestart, fortsetter Størksen.

Mindre enn generelt

– Ser vi på de siste 12 månedene, har matprisene økt klart mindre enn prisene generelt. Matprisene har holdt seg uvanlig lave over tid, og prisjusteringen som kom i juli, var som forventet, avslutter Størksen.