Du er her

Gina Tricot iverksetter spareprogram

Gina Tricot ruster seg for fremtiden gjennom digital satsing og et spareprogram med nedbemanninger.
Av Redaksjonen
Publisert 25.03.2019 13:32

Motekjeden tilpasser organisasjonen til en forbrukeradferd som endrer seg stadig raskere. Det innebærer videreføring av digitale investeringer og igangsetting av et spareprogram som løper fram til 2020 for å styrke fremtidig konkurranseevne, skriver Gina Tricot i en pressemelding.

Det er planlagt en rekke tiltak: Å optimalisere butikkeksponering, logistikkstyring og å strømlinjeforme organisasjonen, noe som vil bety nedbemanninger. I Sverige varsles det at 30 stillinger skal bort, som hovedsakelig vil berøre hovedkontoret i Borås. Butikkansatte påvirkes ved at det tildeles færre timer for å redusere kostnadene.

Forbli ledende motekjede

Gjennom forbedringsarbeidet skal Gina Tricot opprettholde sin posisjon som en ledende motekjede og samtidig øke tempoet i den digitale handelen. I løpet av det siste året har selskapet økt netthandelen med rundt 30 prosent, både via egne kanaler og gjennom partnere. Prognosen er fortsatt digital vekst.

– Hele motebransjen står overfor store utfordringer og er tvunget til raske omstillinger. I de senere år har vi omstilt store deler av virksomheten og gjort store fremskritt digitalt, samtidig som vi optimaliserte butikkdriften. Men vi kan ikke lene oss tilbake. Tvert imot må vi i fremtiden vi fortsette å gi gass og bremse samtidig for å møte endringene i markedet, sier Gina Tricots adm. dir. Magnus Månsson.

Gina Tricot har i alt 1.860 ansatte i seks land. Nedbemanningene er en del av et omfattende program for endring som innebærer en gjennomgang av alle kostnader. Den forventede effekten av hele spareprogrammet er reduserte kostnader i størrelsesorden 200 millioner SEK fram til 2020. Gina Tricot har sendt inn en melding til arbeidsformidlingen, og starter nå dialog med fagforeningene.

– Det er en tung beskjed å gi, men vi må endre og handle nå for å tilpasse organisasjonen til den nye virkeligheten, og klare de investeringer vi tvinges til å gjøre i fremtiden. Jeg forstår at beskjeden reiser spørsmål og kan skape uro, men vi gjør alt vi kan for å informere trinnvis gjennom hele prosessen, og vi vil gi støtte til dem som til slutt rammes, sier Magnus Månsson.

(Pressemelding)