Du er her

Gledelig støtte til distriktsbutikkene

Merkurprogrammet, som støtter de aller minste distriktsbutikkene, var foreslått nedlagt av ekspertutvalget som så på overflytting av oppgaver til fylkeskommunene. Signaler fra statsbudsjettet tyder på at ekspertutvalget ikke får viljen sin.
Av Redaksjonen
Publisert 08.10.2018 14:34

– Ekspertutvalgets forslag var dramatisk. Det ville gått ut over ikke bare overlevelsesevnen til de minste distriktsbutikkene, men også ringvirkninger som bosetting og næringsvirksomhet, sier Ingvill Størksen (bildet), direktør for Virke dagligvare.

Sikrer tjenester der folk bor

– Distriktsbutikkenes rolle er langt mer enn å selge melk og brød, slår Størksen fast. – De avlaster kommunene, og sikrer tjenester der folk bor. De låner ut bøker, driver miljøstasjoner og turistinformasjon. Noen butikker tar imot flyktninger, og tilbyr språk og arbeidspraksis – med godt resultat. Andre har transport- og bringetjenester for eldre uten bil og førerkort.

Merkurprogrammet

Merkurprogrammet er Kommunal- og moderniseringsdepartementets verktøy for å utvikle butikker i utkantstrøk. Målet med programmet er å sikre og utvikle de små distriktsbutikkene. Merkur er organisert som et eget program, direkte under Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

– Det er svært gledelig at regjeringen foreslår å øke Merkurprogrammets budsjett til nær 50 millioner. I tillegg har statsråd Monica Mæland nylig signalisert at Merkurprogrammet ikke skal stykkes opp og fordeles ut over fylkeskommunene. Dette betyr at både Merkur-programmets økonomiske og ikke minst faglige styrke opprettholdes. Dette er svært godt nytt for de nær 600 lokalsamfunnene rundt distriktsbutikker som i dag får hjelp og støtte av fagmiljøet til Merkur, avslutter Størksen.

(Pressemelding)