Du er her

Januarsalg på klær spesielt ga fall i KPI

Konsumprisindeksen (KPI) steg 3,1 prosent og KPI-JAE steg 2,1 prosent fra januar 2018 til januar 2019. Fra desember 2018 til januar 2019 gikk KPI ned 0,5 prosent, blant annet som følge av salg på klær og møbler.
Av Redaksjonen
Publisert 11.02.2019 10:29

– Januarsalg på spesielt klær, men også skotøy, bidro mest til nedgangen i KPI, og prisene på klær gikk ned 12,3 prosent fra desember til januar, forklarer rådgiver i SSB Kristian H. Myklatun.

– Videre bidro også januarsalg på møbler, og konsumgruppen møbler, innrednings- og dekorasjonsartikler gikk samlet ned 10,9 prosent fra desember til januar, påpeker Myklatun.

Kraftprisene fortsatte å klatre oppover i januar, og bidro til å dempe nedgangen i KPI. Prisene på elektrisitet inkludert nettleie gikk opp 3,7 prosent fra desember i fjor til januar i år.

Tolvmånedersendring: KPI opp 3,1 %

Fra januar 2018 til januar 2019 gikk KPI opp 3,1 prosent. Den viktigste bidragsyteren er fortsatt de høye elektrisitetsprisene. Prisene på elektrisitet inkludert nettleie var 30,4 prosent høyere i januar i år sammenlignet med samme periode i fjor. Prisene på elektrisitet inkludert nettleie var også den viktigste bidragsyteren til årsveksten i KPI i 2018.

Tolvmånedersveksten falt 0,4 prosentpoeng fra desember 2018 til januar 2019. Nedgangen var hovedsakelig forårsaket av utviklingen i prisene på matvarer og alkoholfrie drikkevarer, som gikk opp 0,4 prosent fra desember 2018 til januar 2019 mot 2,6 prosent fra desember 2017 til januar 2018.

– Dette må ses i sammenheng med endring i avgifter fra nyttår av, både i år og fjor. I fjor var det en økning i sjokolade- og sukkervareavgiften samt i avgiften på alkoholfrie drikkevarer, mens det i år var en reduksjon i sjokolade og sukkervareavgiften fra nyttår, sier Myklatun.

Prisutviklingen på drivstoff og smøremidler bidro også til redusert tolvmånedersvekst.

Tolvmånedersveksten i KPI-JAE var 2,1 prosent i januar, uendret fra desember.

(Kilde: SSB)

Nøkkelord
Faktaboks

Nytt vekt- og varegrunnlag

Vektandelene i KPI oppdateres i januar hvert år på grunnlag av nasjonalregnskapets tall for konsum i husholdninger. Utvalget av varer og tjenester som inngår KPI blir også oppdatert i januar hvert år.

Hva er KPI-JAE?

Det er KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer. En indikator der prisene er justert for reelle endringer i avgiftene. I tillegg ekskluderes energivarene i KPI fra beregningene. Indikatoren er ellers basert på identisk beregningsopplegg som KPI.