Du er her

Kan bli største REMA-butikk i nordvest

– REMA 1000 i Digerneset Næringspark vil bli den største REMA-butikken på Nordvestlandet når parken er ferdig utbygd.
Av Odd Henrik Vanebo
Publisert 12.07.2019 08:55

Det spår Magne Jan Vik, daglig leder i Rema Etablering Nordre Vestland AS: – Vi kom tidlig med, allerede i 2014. Den gang var handelsparken et anleggsområde som ikke var særlig tiltalende, men omsetningen overtraff alle våre forventninger fra dag én, og har siden økt jevnt og sikkert – til 91 millioner kroner netto i fjor. Og det stopper ikke dér. Derfor våger jeg meg på prognosen at REMA 1000 Digernes vil være størst i omsetning av alle våre butikker på Nordvestlandet i løpet av få år, sier Vik.

Dyktig tilrettelegger

Forklaringen er enkel: For å lykkes er det noen grunnleggende forutsetninger som må oppfylles. Det er lokalisering med trafikale forhold, bosettingsmønster, handlemønster og bransjesammensetning.

– Det store positive med Digerneset Næringspark er at utbyggeren, Wenaas Kapital AS, er en så dyktig tilrettelegger og partner. Lokaliseringen og bosettingsmønsteret er gitt: ved det viktigste veikrysset med den største trafikken i hele Ålesund-regionen, vel å merke under kontinuerlig sterk vekst. Det igjen er et speilbilde av befolkningsmønsteret hvor det er en sterk bevegelse med sterkest vekst rundt nettopp Digerneset. Dette vet Wenaas Kapital å utnytte optimalt for oss ved å sette sammen de riktige bransjene i parken.

Dere reklamerer også med søndagsåpen butikk. Viktig for omsetning og bunnlinje? – Ikke direkte. Men utfarten til og retur fra utallige fritidseiendommer i hele området, forbi Digerneset i alle helger, er betydelig. Det kan vi lese ut av omsetningsstatistikken som viser en forholdsvis høyere andel av varekategorier knyttet til konsum på fritid, er høyere enn snittet.

Søndagsåpning bygger lojalitet

– Selvfølgelig er det omsetningen fra mandag til lørdag som bærer det hele, med søndagsomsetningen som et lite pluss. Søndagsåpningen er viktigst som lojalitetsbygger og merkevarebygger, fremholder Magne Jan Vik.


Magne Jan Vik

Digerneset Næringspark skal utvikles til det foretrukne handelssentrum på Sunnmøre. Nye Ålesund utvikler seg rundt det nye knutepunktet i Skodje, en drøy mil øst for Sunnmøres hovedstad.

Nøkkelord