Du er her

Kles- og sko-prisene dro opp inflasjonen

‘En viktig grunn til inflasjonsoppgangen i august var at prisene på klær og sko økte i august. Det normale er at salgsaktivitet som fører til at prisene faller denne måneden. Det er vanskelig å finne noen annen god grunn til prisoppgangen enn den svake utviklingen for kronekursen.’
Av Redaksjonen
Publisert 11.09.2018 10:22

Det skriver seniorøkonom Knut E. Magnussen (bildet) i DNB Markets i sin morgenrapport:

Høyere inflasjon enn ventet ga kroneløft

Norsk inflasjon overrasket med å stige mer enn anslått i august. Det var ventet at kjerneinflasjonen (KPIJAE) ville vise en oppgang på 1,7 prosent, mens utfallet ble 1,9 prosent, hvilket også er godt over anslaget til Norges Bank (1,5 prosent).  

Rentebanen vil bli løftet

Siden inflasjonen har løftet seg mer enn det sentralbanken så for seg i juni, trekker det i retning av at rentebanen vil bli løftet på rentemøtet neste uke. Den høye inflasjonen bidro dermed til et klart løft for kronekursen i går. Kronen styrket seg umiddelbart 6-7 øre mot euro, men effekten ble moderert i går ettermiddag da euroen gikk sterkere mot flere valutaer. I løpet av det siste døgnet har imidlertid kronen styrket seg på bred basis. Likevel er den handelsveide kronen fortsatt klart svakere enn det Norges Bank anslo i juni. To av faktorene i «renteregnskapet» trekker dermed i retning av en høyere rentebane.   

BNP-rapporten for august

I dag kommer BNP for juli og rapporten fra Norges Banks regionale nettverk for august. Vi anslår at begge vil havne på den svake siden. BNP vil trolig tynges av at forbruket falt i juli, mens vi venter at nettverksrapporten vil vise at utviklingen i de tre seneste månedene har vært svakere nå (1,12) enn det de var frem til juni (1,23). Likeledes tror vi at bedriftenes forventninger for den kommende seksmånedersperioden vil avta dra 1,47 til 1,31. (Alle tallene må ganges med to for å gi uttrykk for vekst i produksjonen). Får vi rett, vi det kunne trekke den nye rentebanen ned, skriver Knut E. Magnussen.