Du er her

KPI opp i februar etter sesongsalg

Konsumprisindeksen (KPI) steg 3,0 prosent fra februar 2018 til februar 2019, mens KPI-JAE økte 2,6 prosent i samme periode. Fra januar til februar 2019 gikk KPI opp 0,8 prosent, mens KPI-JAE økte med 1,2 prosent, melder SSB.
Av Redaksjonen
Publisert 11.03.2019 10:39

Fra januar til februar 2019 steg KPI  0,8 prosent. Det var økte priser på mat og alkoholfrie drikkevarer som var den største bidragsyteren til oppgangen. Februar er normalt en måned hvor prisene i dagligvarebransjen justeres. Møbler og klær gikk opp i pris etter salgsaktivitet forrige måned.

– Prisoppgangen på klær i februar var ikke ventet dersom man ser på prisutviklingen for klær tidligere år. Vi ser at oppgang etter januarsalg og inntog av nye vårvarer bidro til å løfte prisene noe allerede i februar, noe som i tidligere år først er målt i mars, forklarer rådgiver i SSB, Silje S. Thorsnes.

Prisene på elektrisitet inkludert nettleie viste en nedgang på 6,4 prosent i februar, noe som bidro til å dempe oppgangen i KPI. En av grunnene til lavere strømpriser var temperaturer over normalen, som førte til mindre strømforbruk. Vi må tilbake til februar 2016 for å finne en større månedsnedgang.

Tolvmånedersendring i KPI 3,0 prosent

KPI steg med 3,0 prosent fra februar 2018 til februar 2019. Det største bidraget var prisene på elektrisitet inkludert nettleie. Til tross for prisnedgangen i februar, er strømprisene fortsatt på et høyt nivå som følge av utviklingen i 2018. Samlet steg elektrisitet inkludert nettleie 15,9 prosent de siste 12 måneder. Prisene på klær og drift av personlige transportmidler var også med på å drive opp tolvmånedersveksten.

Strømpriser bidro til endringen i tolvmånedersveksten

Tolvmånedersveksten i KPI gikk ned 0,1 prosentpoeng fra januar til februar. Nedgangen var hovedsakelig forårsaket av utviklingen i strømprisene. Elektrisitet inkludert nettleie hadde en prisnedgang på 6,4 prosent fra januar til februar i år, mens det var en 5,3 prosents oppgang i tilsvarende periode i fjor. Utviklingen i prisene på flyreiser preget også nedgangen i tolvmånedersveksten i KPI ved å ha en lavere prisøkning fra januar til februar i år enn hva tilfellet var i fjor. Klær hadde en prisoppgang fra januar til februar i år, mens de falt i samme periode i fjor.

Tolvmånedersveksten i KPI-JAE var 2,6 prosent i februar, en oppgang fra januar.

(Kilde: SSB)((

Nøkkelord