Du er her

Lavpriskjedene tar hele veksten

Lavpriskjedene står nå for 68,1 prosent av omsetningen i dagligvaremarkedet totalt, og de forsterker sin posisjon både på bekostning av nærbutikker (6,5 prosent) og bredsortimentsbutikker (25,4 prosent).
Av Redaksjonen
Publisert 10.10.2018 12:54

Av lavpriskjedene er det Coop Extra som tar den største andelen med 0,5 prosent, tett fulgt av REMA 1000 og KIWI, begge med 0,4 prosent.

Beste kvartal i år

Verdiveksten i dagligvaremarkedet etter tredje kvartal er på +2,3 prosent eller 2,9 mrd. NOK (eks. MVA). Målt mot tilsvarende perioder i fjor er 3. kvartal det beste kvartalet så langt i år. 3. kvartal står for 42 prosent av den totale verdiveksten hittil i år og vokser med 2,9 prosent mot samme periode i fjor.

Tallene for organisk vekst viser hittil i år en vekst for totalmarkedet på 1,4 prosent.

Utvikling antall butikker

Både nærbutikker og bredsortiment har nedgang i antall butikker, noe som kan forklare deres nedgang i andeler. Målt mot tilsvarende periode i fjor (YTD per uke 39) har den totale

butikkmassen økt med 8 butikker og lavpris har så langt en tilvekst på 33 butikker. Flere av lavprisbutikkene tilkommer fra omprofilering av andre formater.

Endring i butikkmassen fordelte seg slik per segment:

1. Lavpris: +33 butikker

2. Nærbutikk: -22 butikker

3. Supermarked: -3 butikker

EMV øker

Kjedenes egne merkevarer står for 39 prosent av verdiveksten hittil i år og har nå en andel på 16,7 prosent av totalmarkedet. Kjedenes egne merkevarer har økt sin andel med 0,6 prosentpoeng mot tilsvarende periode i fjor.

Kilde: Nielsen kvartalsrapport DVH basert på totalomsetning av food og nonfood. Hittil i år (YTD), periodeslutt uke 39/2018.