Du er her

Lexit Group utvider etikettrykkeriet

Etikettavdelingen til Lexit Group opplever sterk vekst, og derfor utvider de etiketttrykkeriet i Göteborg med 2.500 m2.
Av Kjedemagasinet
Publisert 24.02.2016 18:34

– Med større lokaler, nye investeringer i maskinparken og det siste innen etterbehandling samt mulighet for produksjon InMouldLabelling, skal vi klare å dekke markedets behov i mange år fremover, sier salgssjef Jostein Sæter i Lexit Group.

Lexit Group utvider sitt trykkeri i Göteborg med 2.500 m2 i tillegg til eksisterende bygningsmasse på ca. 3.500 m2. – Kapasiteten har til tider vært sprengt, og det er behov for å utvide maskinparken og ansette flere nye medarbeidere. Sæter kan fortelle at etikettavdelingen til sammen har rundt 60 medarbeidere både i Norge og Sverige og at produksjonen kjører døgnkontinuerlige skift for å dekke den store etterspørselen.

Lexit Group i Göteborg leverer etiketter til flere store kunder i Skandinavia. – Fra 1. januar 2016 undertegnet vi bl.a. en 3-års kontrakt med Skandinavias største næringsmiddelprodusent, sier Sæter.

For å imøtekomme markedskravene til kundene og se muligheten for nye segmenter, har etikettavdelingen hos Lexit Group blant annet investert i en IML etterbehandlingsmaskin i første omgang for å dekke deler av etikettbehovet til TINE.

Med utvidelsen av trykkeriet og investeringen i nye produksjonslinjer samt mulighet for IML-produksjon, forventer Lexit å oppnå ytterligere vekst. – I løpet av en 3-5 års periode er målet å oppnå en omsetning på ca. 250 millioner kroner for etikettavdelingen, sier Sætre.

Selskapet har planer om flere maskininvesteringer i tiden fremover.

Nøkkelord