Du er her

Lykkelig som lite bydelssenter

PP Senteret på Vestsida i Porsgrunn er lykkelig som et lite bydelssenter. I år feires 50-årsjubileum, med mange patriotiske kunder som har vært lojale helt siden starten.
Av Odd Henrik Vanebo
Publisert 14.05.2019 08:21

Omsetningsutviklingen? – I fjor to prosent opp, sammenlignet med 2017, til 91 millioner, som er over landsgjennomsnittet i omsetning for bydelssentre. Det gleder vi oss over, sier senterleder Linda Barth Skau. 

Et helt lokalt senter

Profil? – Vi skal være og er et helt lokalt senter, det vil si en møteplass i og for bydelen. Det betyr at vi har mange patriotiske kunder med sterke røtter på ‘Vessia’. Mange som har vanket på senteret helt siden det åpnet, har f.eks. faste bord på kafeen.

Hvordan går det å fylle opp senteret? – I dag har vi tre ledige lokaler, som vi jibber med å finne leietakere til. Vi har godt håp om få det til i løpet av jubileumsåret, også med å få inn en stor aktør.


Linda Barth Skau er femdobbel senterleder med ansvar for Hovenga Senteret, Gulset Senteret, Ulefoss Senteret og Telesenteret i Telemark, i tillegg til PP Senteret i Porsgrunn.

Modernisering med ny fasade

Jubileet blir feiret med en oppussing av senteret. Blant annet skal fasaden – altså senterets profil – brøsjes opp. Det er påkrevet ettersom så å si ingenting er gjort med fasaden siden starten for et halvt hundre år siden. Men ikke mindre viktig: Vi skal modernisere senteret samtidig som PP-krysset ved senteret bygges om. Det vil være en fin markering av at PP Senteret på Vestsida starter på en ny halvdel av et hundreår, sier Linda Barth Skau.


Første jubileumsmarkering er med en fotoutstilling fra ‘Gamle Vessia’.

 

Nøkkelord
Faktaboks

PP Senteret

Lokalisering: På Vestsida i Porsgrunn

Konsept: Bydelssenter

Eier: Kjøpesenteret på Vestsida i Porsgrunn ble i januar 2017 kjøpt av det larvikbaserte eiendomsselskapet Søndre Viken AS. Selger var Salto Eiendom AS. I Søndre Vikens senterportefølje ligger flere små kjøpesentre i Telemark: Hovenga Senteret, Gulset Senteret, Ulefoss Senteret og Telesenteret.

Omsetning: 91 mill. kroner (2018), som var litt opp fra året før.

Areal: Totalt 5578 kvm

Butikker: 10 + legesenter

Parkeringsplasser: 250 (gratis)

Senterleder: Linda Barth Skau (også leder for de øvrige sentrene i Telemark som eies av Søndre Viken AS)

Kort historikk: Startet med EPA i oktober 1969, som var et av byens første kjøpesentre. Første jubileumsmarkering var sist lørdag med en fotoutstilling fra ‘Gamle Vessia’ og underholdning ved Lena Barth Aarstad (senterlederens søster).