Du er her

Match ble Årets butikkjede 2016

Tekstilkjeden Match vant prisen for "Årets butikkkjede 2016" på Kjøpesenterkonferansen. En imponerende omsetningsvekst bidro.
Av Nils Vanebo
Publisert 20.10.2016 22:53

 

I tillegg til Match var Kitch'n og Mester Grønn nominert til finalen.

Juryens begrunnelse lød slik:

"Med lange tradisjoner innen faget  - preget av hard konkurranse med økt press på marginer – har årets vinner klart å videreutvikle og befeste sin markedsposisjon.

Kjeden oppleves konstruktiv i samarbeidet med kjøpesenteret, gjennom å utarbeide nye løsninger for butikkene med mål om å skape den beste kundeflyten og kjøpsopplevelse for kjeden og senterets kunder.

 Årets vinner har evnet å utarbeide et meget sterkt og konkurransedyktig konsept med høy merkekjennskap også på egne varemerker. De har kolleksjoner tilpasset det norske markedet, og evner å treffe bredt fra sør til nord.

Årets vinner har gjennom å finstille konseptet, tilpasse butikkenes størrelse, samt optimalisere drift oppnådd en imponerende omsetningsøkning  på 13% - hele 11.4 % over sitt bransjesnittet."

Hilde Maren Schjager I Nordic Council of Shopping Centers kommenterer:

− Norsk detaljhandel er i ferd med å etablere seg på et internasjonalt høyt nivå, og det å være blant de utvalgte finalistene i denne konkurransen er derfor en sterk prestasjon. Er man blant finalistene har man bevist høy prestasjon på svært mange områder, Vurdert nøye

De nominerte ble valgt ut blant en lang rekke butikkjeder i Norge, og det er kjøpesenterbransjen selv som stemmer frem de aller beste. Til grunn for utvelgelsen lå blant annet kjedenes omsetningsutvikling, service, butikkutforming, markedsføring, konsept og evne til fornyelse. I tillegg må kjeden oppleves om en god og aktiv samarbeidspartner for kjøpesentrene.

− Kjøpesenterbransjen er i rivende utvikling, og er avhengig av kjeder og leietakere som bidrar positivt i denne utviklingen. Et kjøpesenters suksess er avhengig av summen av sine leietakeres prestasjon. Denne prisen er svært viktig fordi den gir små og store butikker og kjeder mulighet til å lære av de aller beste, sier Schjager.