Du er her

Matvarer bidro til dempet prisvekst

‘Hovedårsakene til nedgangen i tolvmånedersveksten fra 3,4 prosent i september til 3,1 prosent i oktober var prisutviklingen på flybilletter, matvarer og elektrisitet.’
Av Redaksjonen
Publisert 12.11.2018 09:44

Konsumprisindeksen (KPI) steg med 3,1 prosent fra oktober 2017 til oktober 2018, mens KPI-JAE steg 1,6 prosent i samme periode. Fra september til oktober 2018 gikk KPI ned 0,2 prosent, mens KPI-JAE var uendret.

Tolvmånedersendringen i KPI var 3,1 prosent i oktober. Den viktigste bidragsyteren til tolvmånedersendringen var prisene på elektrisitet inkludert nettleie, som var 30,3 prosent høyere i oktober i år mot oktober i fjor. Videre bidro også prisene på drivstoff og smøremidler samt biler til tolvmånedersendringen. Prisene på flyreiser dempet veksten i KPI siste tolv måneder.

 

Hovedårsakene til nedgangen i tolvmånedersveksten fra 3,4 prosent i september til 3,1 prosent i oktober var prisutviklingen på flybilletter, matvarer og elektrisitet. Prisene på flybilletter steg 1,5 prosent fra september til oktober i år, mens de gikk opp 16,9 prosent i samme periode i 2017. Samtidig viste prisene på matvarer og strøm en svakere prisutvikling i år sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Tolvmånedersendringen i KPI-JAE endte på 1,6 prosent i oktober, ned 0,3 prosentpoeng fra september.

 

Månedsendring: Prisnedgang på strøm

Fra september til oktober gikk KPI ned 0,2 prosent. Nedgang i strømprisene bidro mest til månedsendringen i KPI. Prisene på elektrisitet inkludert nettleie gikk ned 3,8 prosent fra september til oktober, men ligger fortsatt på et høyt nivå.

Videre bidro også en nedgang i matvareprisene til månedsendringen, mens en prisoppgang på klær og skotøy bidro til å dempe prisnedgangen i KPI i oktober, melder SSB.