Du er her

Møbler og matvarer trekker opp KPI

Prisene i Norge stiger mindre enn ventet, selv om møbler, melkeprodukter og grønnsaker ble betydelig dyrere i februar.
Av Odd Henrik Vanebo
Publisert 10.03.2017 09:36

Konsumprisindeksen (KPI) steg 0,4 prosent fra januar 2017 til februar 2017, hovedsakelig som følge av høyere priser på møbler og matvarer, melder SSB. Tolvmånedersendringen i KPI var 2,5 prosent i februar, ned 0,3 prosentpoeng fra januar. Forventningen var 2,9 prosent, melder TDN Finans.

Kjerneinflasjonen (KPI-JAE) viste en oppgang på 1,6 prosent de siste tolv månedene. Ifølge TDN Finans var det ventet en økning på 2,0 prosent

Prisøkning på møbler og mat

Fra januar til februar steg KPI med 0,4 prosent. Økte priser på møbler og matvarer bidro mest til månedsveksten i KPI. Prisene på møbler, innrednings og dekorasjonsartikler steg 9,5 prosent og skyldes oppgang etter tilbudsaktivitet i januar.

Prisene på matvarer steg med 1,6 prosent og det var særlig melkeprodukter og grønnsaker som bidro til oppgangen. Matvareprisene har hatt positive månedsendringer i årets to første måneder etter sammenhengende nedganger fra og med august 2016. Oppgangen i KPI ble blant annet dempet av en prisnedgang på flyreiser på 9,4 prosent.

Prisoppgang på energivarer

De siste 12 månedene har KPI steget 2,5 prosent. Den viktigste bidragsyteren til tolvmånedersendringen var høyere priser på elektrisitet inkludert nettleie som steg 18,9 prosent. Økte priser på drivstoff og smøremidler bidro også med en oppgang på 14,5 prosent.

I motsatt retning trakk prisene på flyreiser og klær. Passasjertransport med fly hadde en prisnedgang på 15,9 prosent fra februar 2016 til februar 2017 og var den største bidragsyteren til å dempe oppgangen i KPI. Klær falt 1,2 prosent i samme periode.

Lavere veksttakt i KPI

Tolvmånedersveksten i KPI falt 0,3 prosentpoeng fra januar til februar. Nedgangen var hovedsakelig forårsaket av prisutviklingen på flyreiser. Passasjertransport med fly hadde en prisoppgang på 17,5 prosent fra januar 2016 til februar 2016 mens de falt 9,4 prosent fra januar 2017 til februar 2017. Utviklingen i matvareprisene preget også nedgangen i tolvmånedersveksten ved å ha en mindre prisøkning fra januar til februar i år enn hva tilfellet var i fjor. I motsatt retning trakk prisutviklingen på elektrisitet inkludert nettleie samt drivstoffpriser.

Tolvmånedersveksten i KPI-JAE var 1,6 prosent i februar ned 0,5 prosentpoeng fra januar, skriver hegnar.no.

Lavere enn ventet

Sjeføkonom i Hovedorganisasjonen VIRKE Lars Haartveit kommenterer overfor Retailmagasinet: – Samlet sett var dette klart lavere tall enn ventet – med en årsvekst for matvarer helt ned mot null. Fravær av ordentlig vinter mange steder i januar har trolig bidratt til tilbudsaktiviteter på klær og sko, også i sportsbutikkene. Som for matvarer var en oppgang i møbelprisene fra januar til februar ventet etter salget i januar,  men økningen for møbler ble klart høyere enn jeg hadde trodd.

’Lav prisvekst på mat og drikke’

I en pressemelding fra Hovedorganisasjonen VIRKE heter det: Tall fra SSB viser at prisene på mat og alkoholfrie drikkevarer økte med 1,5% sammenlignet med foregående måned. Det siste året har konsumprisindeksen økt med 2,5%, mens matprisene i samme periode bare har økt med 0,1%.

– Fra august 2016 sank matprisene hele fem måneder på rad, mens de gikk svakt opp i januar 2017. Matprisene har sunket over en uvanlig lang periode, sier Ingvill Størksen (bildet), direktør for Virke Dagligvare.

– Det er ikke uvanlig at vi ser en liten prisøkning på denne tiden av året. I tillegg slår leverandørenes halvårlige prisjusteringer inn i februar, noe som bidrar til å trekke matprisene opp, fortsetter Størksen. 

I følge SSB har matprisene økt mindre gjennom det siste året enn konsumprisindeksen generelt.

– Dette understreker fortsatt at konkurransen mellom dagligvarekjedene er sterk, avslutter Størksen.

 

Nøkkelord