Du er her

Must medeier i Recheckit

Anders Nybakken Kvale skrev i Dagens Næringsliv 1. august at investor Erik Musts verdier på børsen steg til 4,5 milliarder i fjor. I artikkelen fremgår det også at Must har sansen for digitale gründere.
Av Pressemelding
Publisert 06.08.2018 20:37

– Vi i Recheckit er svært stolte over å være en av dem, sier CEO Peder Aaserud. Og fortsetter: – Det skjer mye bra hos oss nå og det kommer til å bli en utrolig spennende høst. Det betyr mye for oss at en så dyktig investor og hans team ser potensialet i teknologien vi har utviklet. Det gir inspirasjon til å fortsette å satse, både nasjonalt og internasjonalt.

Sans for digitale gründere

Utdrag fra Dagens Næringsliv onsdag 1. august: «Must har over flere år også hatt sansen for oppstartsselskaper som utvikler digitale tjenester. DN har tidligere omtalt at han satser på norske Convertelligence som utvikler såkalte «chatboter».

Nå satser han også ti millioner kroner på Recheckit gjennom en såkalt rettet emisjon. Det er et digitalt gründerselskap som leverer en spesialisert «Software As A Service» (SaaS) til sine kunder for økt nettsalg.

– Vi investerer i digitale selskaper med potensial for vekst. Vi prøver å tilføre selskapene kompetanse, og ønsker å representere et langsiktig og aktivt eierskap, sier Must.

– Nytt i den senere tid er at vi har tatt en aktiv eierrolle gjennom styrearbeid. Vi tror det kan føre til en gjensidig berikelse for alle parter, legger han til.

Erik Must as

Erik Must kontrollerer selv 66 prosent av stemmene i Erik Must as, mens barna Christian og Trine eier flesteparten av aksjene med 40 prosent hver. Erik Must eier vel en femtedel av aksjene i NHST Media Group, som eier DN.»