Du er her

Nedgang i detaljhandelen

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk ned med 0,4 prosent fra mai til juni 2019, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en nedgang på 1,4 prosent fra april til mai, melder SSB.
Av Redaksjonen
Publisert 30.07.2019 10:13

Den langsiktige trenden i detaljomsetningsindeksen viser nå en stigning siden slutten av 2018, og ligger nå på omtrent samme nivå som det foreløpige toppunktet rundt sommeren samme år.

Nedgangen i det sesongjusterte volumet for juni ble spesielt drevet av redusert salg av dagligvarer. Ifølge konsumprisindeksen gikk prisene på matvarer og alkoholfrie drikkevarer opp med 0,8 prosent fra mai til juni, noe som kan ha bidratt til lavere omsetningsvolum. Møbelbutikker bidro også til nedgangen. Netthandel viste derimot en økning i omsetningsvolumet fra mai til juni, og bidro dermed til å dempe nedgangen.

Virkedagskorrigerte tall for omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene i perioden april – juni 2019 gikk ned med 0,2 prosent sammenlignet med samme periode ett år tidligere.

Biler trakk opp varekonsumet

Husholdningenes varekonsum økte 1,1 prosent i juni 2019, viser sesongjusterte tall. Veksten skyldes hovedsakelig økning i bilkjøpene.

Kjøp av biler og drivstoff steg 6,0 prosent fra mai til juni og trakk varekonsumet opp med 1,0 prosentpoeng, viser tall fra statistikken Varekonsumindeksen. Dette må ses i sammenheng med lavere antall førstegangsregistrerte kjøretøy de to foregående månedene, sammenlignet med svært høye tall månedene før.

Kjøp av mat- og drikkevarer var uendret fra mai til juni, mens konsumet av ‘andre varer’, som omfatter blant annet klær og sko, møbler, hvitevarer, sportsutstyr og annet fritidsutstyr, økte 0,4 prosent i juni, mye takket være høyt salg av blomster og planter. Konsumet av elektrisitet og brensel var litt lavere i juni enn i mai.

Det må understrekes at det er en viss usikkerhet knyttet til utviklingen i varekonsumet. Dette skyldes at informasjon om netthandel fra utlandet foreløpig er mangelfull. De første anslagene på utviklingen i varekonsumet baserer seg på utviklingen i innenlandsk detaljomsetning.

Uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes varekonsum 3 prosent lavere i juni 2019 enn i samme måned året før.

I juni 2019 bestod varekonsumet av 33 prosent mat- og drikkevarer, 5 prosent elektrisitet og brensel, 20 prosent kjøp og drift av biler og 42 prosent andre varer.

(Kilde: SSB)