Du er her

Netthandler oftere med mobiltelefonen

Norske forbrukere bruker stadig oftere mobiltelefonen når de handler på internett, såkalt m-handel. I Norge har langt over 90 prosent av forbrukerne tilgang til en mobil.
Av Kjedemagasinet
Publisert 28.08.2013 10:01

Ifølge nylig offentliggjorte tall fra Ecommerce Europe, vil mobiltelefonen sammen med lesebrett bli en stadig sterkere motor i e-handelen.

– Forbrukerne vil derfor alltid ha tilgang til nettet og kan e-handle når de vil, uavhengig av hvor de befinner seg, sier Gerhard Anthun, daglig leder i Distansehandel Norge, bransjeorganisasjonen for norske E-handlere.

Han opplyser at Ecommerce Europe har innhentet data fra hele verden, Norge inkludert.

– Mens 47, 6 prosent av alle europeere har en smart-telefon, er mer enn ni av ti nordmenn utstyrt med en slik, sier Anthun.

Han mener veksten i netthandelen de neste årene vil preges av mobiltelefonen.

– I Storbritannia er m-salg forventet å nå 20 prosent av den totale nettomsetningen i år. Til sammenlikning sto m-handelen for bare fem prosent av omsetningen i 2011. I Skandinavia sett under ett utgjør m-handel i år åtte prosent av den totale netthandelen, mens den i Frankrike bare er på tre prosent. M-handel i USA er estimert til å nå ti prosent i år, noe som vil være en fordobling siden 2011, sier Anthun.

Nøkkelord