Du er her

Nordmenn handler mest fra Ebay

I PostNords rapport «Netthandelen i Norden» kommer det frem at nordmenn handler nesten tre ganger så mye fra Ebay som svenskene og danskene.
Av Nils Vanebo
Publisert 11.09.2019 08:21

I en pressemelding fra Postnord fremkommer det at netthandelen fortsetter å øke i takt med digitaliseringen. Hele 66 prosent av Norges befolkning oppgir at de månedlig handler på nett. 

Noe oppsiktsvekkende i rapporten er at vi nordmenn handler tre ganger så mye fra Ebay enn svenskene og danskene, mens vi handler dobbelt så mye som finnene. 

Netthandelsekspert Rikke Kyllenstjerna er ikke overrasket, da vi nordmenn generelt sett handler mer fra utlandet enn våre nordiske naboer.

— Nordmenn handler mye fra utlandet, nesten dobbelt så mye som svenskene. Dette skyldes nok at mange merkevarer ikke finnes i norske butikker, sier hun. 

På lengre sikt har netthandelseksperten stor tro på at utenlandske netthandelsaktører vil etablere seg på norsk jord.

—På lang sikt kan utviklingen vi ser i dag føre til at utenlandske nettbutikker etablerer lokale lagerløsninger i Norge, spesielt for returer, sier Kyllenstjerna.   

I PostNords rapport «Netthandelen i Norden» anslås det at vi nordmenn handlet på nett for 49,1 milliarder NOK i 2018. I snitt handlet en nordmann for 2095 NOK per måned på nett i 2018, som er en firedobling siden 2008. Norge handler nesten dobbelt så mye fra utlandet enn nabolandet Sverige.

Faktaboks

«Netthandel i Norden» beskriver utviklingen og forbrukeratferden knyttet til handel på nett.

Rapporten har blitt produsert av PostNord siden 2009 og er basert på forbrukerundersøkelser gjennomført månedlig av Kantar SIFO i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

Til sammen har 89 053 respondenter deltatt i undersøkelsene i løpet av 2018.

Svenske Handelns Utvecklingsinstitut står for analysen.