Du er her

Ny poseavgift eller frivillig betaling til miljøfond?

Et nytt EU-direktiv vil enten føre til en statlig «poseavgift» eller at handelen tar betaling for plastposer og at pengene øremerkes handelens miljøfond. Virke har saken til høring og ønsker tilbakemelding fra handelsnæringen.
Av Redaksjonen
Publisert 16.03.2017 15:51

Miljø- og CSR ansvarlig i næringspolitisk avdeling, Camilla Skjelsbæk Gramstad gir følgende informasjon om forslagene:

– Norge skal innføre et EU-direktiv om reduksjon av plastposer.  Det er kun to alternativer: Statlig avgift eller at handelen forplikter seg til å ta betalt for plastposene. Miljødirektoratet har foreslått en statlig avgift. Virke foreslår i stedet en tvungen betaling for poser øremerket til handelens miljøfond

Virkes forslag innebærer at alle handelsaktører tar betalt for posene over disk, og at 50 øre øremerkes et miljøfond som kan brukes til holdningskampanjer, forskning og utvikling, opprydding av marin forsøpling osv.

Vi ønsker tilbakemelding fra dere – ja eller nei på om dere støtter Virke forslag om posebetaling og fond fremfor statlig avgift.  

Tilbakemelding kan gis til camilla.gramstad@virke.no

 

Konsekvenser av posefond:

  1. Alle handelsaktører tar betalt for poser. Virke inngår en avtale med Klima- og miljødepartementet om at handelen følger opp dette.
  2. Administrative byrder blir minimert gjennom innbetaling ved Grønt Punkt. Innrapportering til myndighetene gjennom Grønt Punkt.
  3. Handelens miljøfond vil kunne styrke handelens omdømme

Konsekvenser av statlig avgift:

  1. Alle blir tvunget til å ta betalt for plastposer. Størrelse på beløp er uvisst.
  2. Større uforutsigbarhet. Dette vil bli en ny særavgift som kan økes år for år i statsbudsjetter.
  3. Betaling og innrapportering til Skatteetaten

 (Pressemelding)