Du er her

Olav Thon investerte en kvart milliard i 3. kvartal

Olav Thon Eiendomsselskap fikk et godt resultat i 3. kvartal, og resultatet før skatter ble 747 millioner kroner. I samme kvartal investerte selskapet en kvart milliard kroner.
Av Redaksjonen
Publisert 08.11.2018 09:31

– Sammenlignet med 3. kvartal i fjor er resultatet noe lavere, men forklares i hovedsak av at verdiøkningen på eiendomsporteføljen utgjorde 171 millioner kroner mot hele 806 millioner kroner i fjor. Resultat før verdiendringer og skatter øker med 1 % fra i fjor, noe vi er godt fornøyd med i en periode hvor flere av våre største kjøpesentre er påvirket av pågående utvidelser, sier konserndirektør for finans, Arne B. Sperre.

Investeringer og pågående prosjekter 

Konsernets investeringer i 3. kvartal var 252 millioner kroner og dreide seg i det vesentlige om investeringer i større eiendomsprosjekter.

– Kjøpesentre tilpasses digitalisering av varehandelen og økt konkurranse fra netthandelen både ved å utvide vare- og tjenestetilbudet, og ved bruk av ny teknologi. På flere av sentrene åpnes det blant annet kinosenter og mange nye serveringssteder, sier Sperre.

– I tredje kvartal ble første del av boligprosjektet Storotunet ferdigstilt, og i september åpnet konferansehotellet Thon Hotel Storo i Oslo. I høst har flere av de største kjøpesentrene nyåpninger, blant annet AMFI Moa, Lagunen Storsenter, Oasen Storsenter og AMFI Steinkjer.

7 av Norges 9 største kjøpesentre

Ved kvartalsskiftet eide og forvaltet Olav Thon Eiendomsselskap 88 kjøpesentre hvorav 20 av disse forvaltes for eksterne eiere.

– I 3. kvartal var omsetningen i kjøpesenterporteføljen som eies av konsernet 12.505 millioner kroner. Omsetningen i årets ni første måneder var 35.810 millioner kroner. Korrigert for valutaeffekter og ombygginger var omsetningsøkningen på sammenlignbart areal rundt 2 % sammenlignet med 3. kvartal i fjor, sier Sperre.
 Markedsposisjonen i det norske kjøpesentermarkedet er solid. I tillegg til Norges største kjøpesenter, Sandvika Storsenter, eier konsernet totalt 7 av landets 9 største kjøpesentre.

Fremtidsutsikter

– Vi er optimistiske med tanke på årsresultatet og 2019. Norsk økonomi utvikler seg positivt innen flere områder. Etterspørsel etter næringseiendom er fremdeles høy og vi forventer moderat renteutvikling fremover. Forholdene ligger til rette for at konsernet skal kunne presentere gode resultater fremover, sier Arne B. Sperre.

(Pressemelding)