Du er her

Oppsagte i Elkjøp Distribusjon anker

15 ansatte i Elkjøps datterselskap Elkjøp Distribusjon mister jobbene sine etter at de tapte saken mot Elkjøp i Nedre Romerike tingrett. Saken er anket til lagmannsretten.
Av Redaksjonen
Publisert 06.11.2018 17:04

Bakgrunnen er følgende: Elkjøp-konsernet besluttet å nedlegge sitt eget distribusjonsselskap fra 1. november og overlate distribusjonen til Bring, Mavi og KH Transport. 15 av de ansatte i Elkjøp Distribusjon saksøkte abeidsgiveren for påstått usaklige oppsigelser, men tapte altså i Nedre Romerike tingrett.

Må fratre senest 16. november

De 15 får ikke stå i jobbene fram til endelig rettslig avgjørelse foreligger. Dommen er ikke rettskraftig fordi den umiddelbart ble anket med Oslo transportarbeiderforening og Transportarbeiderforbundets bistand.

Av tingrettens dom fremgår det at de må fratre sine stillinger senest 16. november. De kan søke om å få utsatt fristen de har til å forlate jobbene sine til ankesaken er behandlet. Det vil i tilfelle tingretten avgjøre samtidig som anken sendes over til lagmannsretten, melder Fri Fagbevegelse.

Ikke virksomhetsoverdragelse

De gjorde i retten gjeldende at utkontraheringen av lagerhåndtering og transportoppdrag er å anse som en virksomhetsoverdragelse, noe som gir rett for de ansatte til å bli med over til den nye arbeidsgiveren.

Elkjøp bestred dette og fikk rettens medhold med henvisning til EU-domstolens praksis for hva som skal til for at det skal foreligge en virksomhetsoverdragelse, skriver dn.no.

De 15 må dekke sine egne saksomkostninger.