Du er her

Prisoppgang på klær og møbler

Prisene på klær, som har gått opp to måneder på rad, bidro mest til månedsendringen i KPI fra august til september. Ellers bidro også prisene på møbler, innrednings- og dekorasjonsartikler til månedsendringen.
Av Redaksjonen
Publisert 10.10.2018 09:04

Konsumprisindeksen (KPI) steg totalt med 3,4 prosent fra september 2017 til september 2018, mens KPI-JAE steg 1,9 prosent i samme periode. Fra august til september 2018 gikk KPI opp 0,6 prosent, mens KPI-JAE gikk opp 0,5 prosent.

September som august

Tolvmånedersendringen i KPI forble på 3,4 prosent i september, slik som i august. Den viktigste bidragsyteren til tolvmånedersendringen var prisene på elektrisitet inkludert nettleie, som var 31,9 prosent høyere i september i år mot september i fjor.

Videre bidro også prisene på matvarer samt drift av personlige transportmidler til tolvmånedersendringen, med prisoppganger på henholdsvis 3,4 og 5,6 prosent siste tolv måneder. Prisene på klær, som var 3 prosent lavere i september i år mot september i fjor, dempet veksten i KPI siste tolv måneder.

Tolvmånedersendringen i KPI-JAE endte på 1,9 prosent i september, uendret fra august.

Månedsendring: Prisoppgang på klærFra august til september gikk KPI opp med 0,6 prosent. Prisene på klær, som har gått opp to måneder på rad, bidro mest til månedsendringen i KPI fra august til september. Prisene på klær gikk opp 5,9 prosent sist måned, og er omtrent tilbake på samme nivå som i mai. Prisoppgangen er vanlig for perioden og kan ses i sammenheng med avslutning av sommersalget, samt inntog av høst- og vintervarer.

Videre bidro også prisene på møbler, innrednings- og dekorasjonsartikler til månedsendringen, med en samlet prisoppgang for gruppen på 6,7 prosent i september etter tilbudsaktivitet i august.

En mindre prisnedgang på mat bidro til å dempe oppgangen i KPI i september.

(Kilde: SSB)

Nøkkelord