Du er her

Resurs Bank AB vil fusjonere med yA Bank

Styret i Resurs Bank AB har som intensjon å innlede arbeidet for en fusjon med yA Bank AS gjennom en grenseoverskridende fusjon. Intensjonen er at fusjonen skal gjennomføres i løpet av 2018.
Av Redaksjonen
Publisert 02.03.2018 10:29

Resurs Bank forventer at den foreslåtte fusjonen vil muliggjøre en mer effektiv utnyttelse av interne ressurser og kunnskapsoverføring, et bredere spekter av produkter under Resursmerket og optimalisering av kapital- og likviditetsutnyttelse innenfor Resurs-konsernet. Gjennomføring av fusjonen innebærer at regulatorisk kapitalkrav reduseres med 0,6 prosentpoeng på grunn av lavere bufferkrav, hvilket i absolutte tall tilsvarer MSEK 160. Samtidig styrkes kapitalforholdene med 0,3 prosentpoeng på grunn av reduksjon i valutarisiko, hvilket tilsvarer MSEK 70, skriver Resurs Bank i en pressemelding.

Gjennomføring av fusjonen er betinget av nødvendige tillatelser og samtykker. Dersom det besluttes å gjennomføre fusjonen, kommer den norske virksomheten til å drives videre gjennom en norsk filial av Resurs Bank, heter det i meldingen.

Resurs Bank er ledende innen finansieringstjenester til privatkunder og detaljhandel i Norden og tilbyr betalingsløsninger, private lån, sparekontoer, kredittkort og forsikring. I 2015 kjøpte Resurs Bank den norske nisjebanken yA Bank som tilbyr sine kunder private lån, sparekontoer, kredittkort og forsikring.

(Pressemelding)


Retailmagasinet kommer ut åtte ganger i året, og dekker ulike aspekter av fag- og detaljhandelen, uavhengig av varesortiment. Vi gir deg nyheter, fagartikler og case som bidrar til inspirasjon og verdifull innsikt i en bransje som er i stadig utvikling.

Se hva vi skriver om her

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet

Du kan abonnere på retailmagasinet.no sitt ukentlige nyhetsbrev gratis her