Du er her

Skattesmell for Puma

Svenske skattemyndigheter har oppjustert skatten for Pumas nordiske datterselskap.
Av Nils Vanebo
Publisert 10.01.2020 13:13

Pumas nordiske datterselskap, Puma Nordic AB i Helsingborg, har fått oppjustert sin skattepliktige inntekt for årene 2015-2017 med 100 millioner svenske kroner av svenske skattemyndigheter, noe som gir en økning i den betalbare skatten på 10 millioner. Overføringer til det tyske morselskapet ble ansett å ha vært for høye, skriver Helsingborgs Dagblad.

Puma Nordic er eneeier av Pumas norske selskap, Puma Norway AS.

Nøkkelord