Du er her

Ta debatten!

LEDER: Kjedemagasinet ønsker å bli en foretrukket debattarena for bransjen.
Av Kjedemgasinet
Publisert 13.12.2013 11:10

I denne utgaven av Kjedemagasinet kommer Trond Aam, utviklingskonsulent og foredragsholder i Pondera AS, med sine betraktninger rundt nettbutikkene og kaller de rett ut en fiasko.
Med en slik påstand er det grunn til å tro at han vil skape en debatt i retailmiljøene i Norge. Og den debatten kan dere ta her i Kjedemagasinet eller på kjedemagasinet.no.

Kjedemagasinet ønsker å bli en foretrukket debattarena for bransjen. Aams innspill er også publisert på kjedemagasinet.no, og jeg inviterer deg som leser til å ta del i debatten. Enten i kommentarfeltet på kjedemagasinet.no, på vår Facebook-side eller ved å sende et motinnlegg eller støtteinnlegg som jeg kan vurdere å ta inn i neste utgave av Kjedemagasinet neste år.

Har du andre ting på hjertet som du tror det kan bli en konstruktiv debatt rundt, er du også hjertelig velkommen til å sende inn innlegg som kan brukes under spalten «Innspill og debatt».
Debatt er et viktig element for å skape utvikling. Ved å utfordre sine egne og andres synspunkter, utvider man horisonten og gjør seg selv i stand til i enda større grad å følge med på utviklingen som går i rasende fart.
Gjennom debatt kan man også komme fram til bedre løsninger og dermed skape bedre resultater. Kjør debatt!

Samtidig vil jeg få ønske alle lesere og annonsører en riktig god jul og et godt nytt år!

Denne lederen sto på trykk i Kjedemagasinet nr. 9 2013.

Nøkkelord