Du er her

Ta vare på de du har

LEDER: Flere undersøkelser har den siste tiden vist at det er vanskeligere å kapre nye kunder enn det er å selge mer til de du allerede har.
Av Kjedemagasinet
Publisert 10.11.2014 09:33

Går en butikk dårlig, roper gjerne både butikksjef og kjedeledelse at trafikken i butikken er for dårlig. Hva skal vi gjøre for å få flere til å stikke innom akkurat vår butikk? Er beliggenheten feil? Er vi ikke flinke nok til å lokke kundene inn i butikken?

Det er helt naturlig at man stiller seg disse spørsmålene. Og med jevne mellomrom skal man også stille seg dem – selv om trafikken ikke er dårlig. Men det er likevel et tankekors at det i flere undersøkelser slett ikke er antallet besøkende som er problemet, men snarere hvor mange av de som besøker butikken som faktisk legger igjen penger og handler. Det er gjerne konverteringsraten og ikke antallet besøkende som skiller mellom suksess og fiasko.

Da er det kanskje mer på sin plass å se på kundeservicen. Mange butikker har i dag strålende service til sine kunder, men det finnes også mange eksempler på butikker hvor service og imøtekommenhet framstår som to svært vanskelige fremmedord.

1 av 3 som besøker et kjøpesenter velger å gå ut igjen uten å bruke en eneste krone. Og 1 av 3 sier at de blir ignorert av de ansatte i butikken. Det er ikke så vanskelig å trekke en konklusjon om at antallet ikkehandlende kjøpesenterbesøkende ville gått ned om man ikke ble ignorert av de som jobber i butikken.

Selv er jeg ganske kjapp med å forlate en butikk hvor jeg hadde tenkt til å handle om jeg ikke blir tilbudt hjelp fra betjeningen. Det hender jeg er den ene av de tre i begge tilfeller.

Stig Atle Bakke
Redaktør 

Denne lederen står på trykk i Kjedemagasinet nr. 7/2014

Nøkkelord