Du er her

Utnytte markedspotensialet

LEDER:«Senterlederen hos Amfi Moa fremstår som svært offensiv og målrettet i sitt arbeid for å skaffe kunder til kjøpesenteret utenfor Ålesund. Slik offensiv og fremoverlent tenking skal det gis honnør for.»
Av Kjedemagasinet
Publisert 14.10.2015 12:37

Prognosesenteret har utarbeidet en svært interessant rangering av norskje kjøpesentre for Kjedemagasinet. Den tar utgangspunkt i anerkjente prinsipper og formler for å regne ut markedspotensialet for en butikk eller kjøpesenter. Deretter blir dette målt opp mot blant annet faktisk omsetning, konkurransesituasjonen og areal, og man kommer til slutt ut med en rangert index.

Amfi Moa er det kjøpesenteret i Norge som utnytter sin markedspotensiale aller best. En omsetning på 2,7 milliarder når potensialet med anerkjente utregninger ikke er større enn 200 millioner, er ikke annet enn imponerende. Senterlederen fremstår som svært offensiv og målrettet i sitt arbeid for å skaffe kunder til kjøpesenteret utenfor Ålesund. Slik offensiv og fremoverlent tenking skal det gis honnør for. En så god utnyttelse av markedspotensialet kommer ikke av seg selv.

Det kan synes som om flere kjøpesentre er bygget eller bygget ut, uten at nødvendige analyser er gjort. Noen sentre er det rett og slett ikke lønsomt å bygge eller bygge ut. Kanskje er det uvitenhet, kanskje er det naivitet, eller kanskje er det bare en drøm som man skal ha igjennom, koste hva det koste vil.

Vi er tilhenger av at det gjøres grundige analyser før man gjør for store investeringer. Det har den stadig voksende kjøpesenterbransjen godt av.

Stig Atle Bakke
Redaktør

Lederartikkelen er hentet fra Kjedemagasinet 6/2015

Les mer om Kjedemagasinet 6/2015 her


Nøkkelord