Du er her

Utslippsfri bedriftspakkelevering i Oslo sentrum

Elektriske biler fra Kina bidrar med miljøvennlig utlevering av bedriftspakker besørget av Posten i Oslo sentrum.
Av Pressemelding
Publisert 06.11.2019 08:29

1200 bedriftskunder innenfor Ring 1 i Oslo vil heretter få omlag 11.000 pakker levert hver uke helt utslippsfritt. Dette skjer når Posten og Bring i løpet av november erstatter 22 fossile kjøretøy i dette området med elektriske varebiler, elektriske Paxstere og elektriske varesykler.

Miljøambisjon

Dermed minsker det årlige forbruket av diesel med 42.000 liter, noe som gir en reduksjon på 105 tonn CO2 pr år.

– Posten Norges miljøambisjon er at vi skal bruke kun fornybare energikilder i våre bygg og kjøretøy innen 2025. Utviklingen i byene har gått mye raskere enn forventet. Det er positivt. Vi jobber nå for å etablere utslippsfri pakkelevering i andre byer, sier konsernsjef Tone Wille.

For å nå målene utvikler og tester Posten alternative kjøretøy i samarbeid med produsentene av kjøretøy. Selskapet var først i Norden med å teste den kinesiske el-varebilen Maxus. I disse dager kommer 22 slike biler til Norge. 18 av dem vil gå i Oslo. Posten var i fjor først i landet med elektriske varebiler fra Volkswagen.

Miljøstrategi

En del av Postens miljøstrategi er samarbeid på tvers av bransjer. Elskede by, der Bring samarbeider med Ragn-Sells og KLP for å bidra til en bærekraftig byutvikling, er et eksempel på det. «De neste stegene for utslippsfri varelevering» er også tema under Zero-konferansen som starter 6. november