Du er her

Varehandelen topper konkursstatistikken

I 3. kvartal 2018 ble det åpnet 1076 konkurser, mot 953 konkurser i samme kvartal 2017. Næringsgruppen ’varehandel og reparasjon av motorvogner’ stod for den største andelen med 208 konkurser, mot 171 i samme periode i fjor.
Av Redaksjonen
Publisert 05.11.2018 12:46

Det vil si en økning på 37. Økningen totalt var på 123. Men økningen i antall konkurser i varehandelen, nedfelte seg ikke i omsetningen for næringsgruppen, som i 3. kvartal i år utgjorde knappe 1,4 milliarder kroner, mot drøyt 1,5 milliarder kroner i samme periode året før.

Dette i henhold til Statistisk Sentralbyrås statistikk ‘Opna konkursar i 3. kvartal 2018’ som ble publisert i dag. Denne statistikken er basert på tall fra Konkursregisteret i Brønnøysundregistrene.