Du er her

Om Retailmagasinet

Retailmagasinet er et uavhengig fagtidsskrift for drift og ledelse av kjeder og kjøpesenter. Vi dekker ulike aspekter av fag- og detaljhandelen, uavhengig av varesortiment, og gir deg nyheter, fagartikler og case som bidrar til inspirasjon og verdifull innsikt i en bransje som er i stadig utvikling.

Retailmagasinet tar opp muligheter og problemstillinger som gjerne er felles for de fleste handels- og servicebedrifter:

 • Kjede- og kjøpesenternytt
 • Franchisedrift
 • Trender og utvikling
 • Butikkledelse
 • Markedsføring og "mersalg"
 • Kundebehandling
 • Forretningsutvikling
 • Butikkorganisering
 • Butikkdrift
 • Bedriftsøkonomi
 • Personalpolitikk, rekruttering og bemanningsløsninger
 • Lønn, arbeidsrett og trygderett
 • Data- og kommunikasjonsteknologi

Retailmagasinet distribueres til blant annet kjedeledelse og administrasjon, mellomledere i kjedene regionalt, senterledere, avdelingsledere på butikknivå og franchisetakere. Vi når også ut til ledende kompetanse- og utdanningsmiljø, eiendomsselskap, forsikringsselskap, banker og leverandører med virksomhetsområder som berører bransjen.


Redaktør for Retailmagasinet er Nils Vanebo
E-post: nils@askmedia.no
Tlf: +47 915 10 100

Du kan også kontakte redaksjonen via vårt kontaktskjema

• For informasjon om annonsering, klikk her
• For å abonnere på Retailmagasinet, klikk her

Utviger av Retailmagasinet er Ask media as

Sjefredaktør: Pål Sønsteli