Foto: Apotek 1
Foto: Apotek 1

Apotek 1 åpnet sitt 300. apotek

Landets største apotekkjede åpnet 2.juni Apotek 1 Elverum, som blir kjedens apotek nummer 300.

Publisert
Da apotekmonopolet ble opphevet med ny apoteklov i 2001 var det 397 apotek i Norge. Medregnet Apotek 1 Elverum teller dagens apotek 774.

– Dette er en utvikling som kommer kundene til gode, sier administrerende direktør i Apotek 1, Øyvind Winther, i en pressemelding.

Vellykket lovendring

Siden omreguleringen i 2001 er antall innbyggere per apotek halvert. Åpningstidene er betydelig utvidet, og ventetidene har gått ned. Apotekkjedene har bidratt sterkt til at vi i dag har blant Europas billigste reseptpliktige legemidler.

- Politikerne har fått det de ønsket da de endret apotekloven, sier Winther. - Den stolte kulturen som er bygget opp i apotekbransjen gjennom 400 år, har vi klart å ta med oss videre inn i moderne tid. Samtidig har vi utviklet et bedre og mer effektivt tjeneste- og produkttilbud, og vi nyter svært høy tillitt blant våre kunder.

Han forteller at 3000 medarbeidere i Apotek 1, de fleste helsepersonell, hvert år forvalter 20 millioner kundebesøk og ekspederer 15 millioner resepter.

Markedsleder

Apotek 1 Norge har siden etableringen i 2001 hatt svært god vekst, og er i dag Norges ledende og mest lønnsomme apotekkjede med over 40% markedsandel. Winther forteller at Apotek 1 skal fortsette å vokse, men at ombygginger og flytting av eksisterende apotek er vel så viktig.


– Som landets ledende apotekkjede er vi opptatt av å kontinuerlig utvikle gode apotekkonsept og ha gode beliggenheter og moderne lokaler som både ansatte og kunder trives i, sier Winther.

Løser helseproblemer

Kjededirektør i Apotek 1 Knut Arne Colbjørnsen forteller at de apotekansatte hver dag løser tusenvis av små og store helseproblemer. Apoteket har gått fra å være et sted hvor du hentet resepten din, til å bli et sted hvor du i tillegg til trygge produkter også får helhetlig rådgivning om bruk av legemidler, helse og velvære.

- Basis for all vår rådgivning og alle våre kundemøter er fagkunnskap, og det vil det alltid være, sier Colbjørnsen.Apotek 1 jobber systematisk med kvalitetsutvikling og faglig oppdatering for våre ansatte, og jeg er trygg på at vi leverer langt bedre på kvalitet og faglighet i dag enn i 2001.

Kompetanse-oppdrag i det offentlige

Feil og uheldig legemiddelbruk koster minst 1000 menneskeliv og milliarder av kroner hvert år. Tverrfaglige legemiddelgjennomganger for pasienter i sykehjem og hjemmetjenesten er tiltak man vet reduserer disse dystre tallene. Apotek 1 har de siste årene bygget opp slik kompetanse gjennom oppdrag for blant annet Oslo Kommune.

- Vår tilgjengelighet og kompetanse om legemiddelbruk er nyttige redskaper i verktøykassa når myndighetene skal bygge en bærekraftig helsetjeneste for fremtiden, sier Colbjørnsen. Vi skal fortsette å utvikle tjenester som møter kundens behov nå og i fremtiden, og som utnytter vårt fortrinn som landets største arbeidsgiver for farmasøyter.


(Pressemelding)
Powered by Labrador CMS