- Bagatellgrensen trygger arbeidsplasser

Argumentene for å beholde dagens grense på 200 kroner for avgiftsfrie kjøp fra utlandet er mange og saklig gode, mener Distansehandel Norge.

Publisert Sist oppdatert
- Det handler om like konkurransevilkår og svært mange arbeidsplasser, sier daglig leder Gerhard Anthun i Distansehandel Norge.

- Endret i 1999


Han påpeker at en del politikere, med støtte fra Forbrukerrådet, ivrer for å heve den såkalte bagatellgrensen fra 200 til 1000 kroner. Begrunnelse er ofte at "beløpet har vært uendret siden 1975". 200 kroner er i dag det beløp en kan handle varer for fra utlandet uten at det oppstår plikt til å betale moms eller toll. Dette beløpet vil Distansehandel Norge, bransjeorganisasjon for landets seriøse e-handlere, beholde eller aller helst redusere.

– For det første er det ikke sant at beløpet har vært uendret siden 1975. Ordningen med et tak for avgiftsfri handel fra utlandet kom i 1970, og da var beløpet 20 kroner. Først i 1999 ble beløpsgrensen satt til 200 kroner, sier Anthun.

– For det andre er det for mange norske netthandelsbedrifter nær sagt livsviktig at beløpet ikke økes.

Næring i vekst


E-handelen er den handelsformen som øker mest, og den kjenner ingen landegrenser. Men de fleste land har satt en grense for hvor store beløp man kan handle for fra utlandet, før varen skal fortolles eller avgiftsbelegges på annen måte.

– Sammenlikner vi med andre land, er den norske 200-kronersregelen ingen bagatell. I Danmark er grensen satt til 80 DKK, altså vesentlig lavere enn i Norge. I Sverige er det ingen slik grense – svenskene må betale svensk moms fra første krone på varer de kjøper fra utlandet. I Storbritannia og Tyskland er grensene på henholdsvis cirka 137 og 162 kroner, forteller Anthun.

– Å heve den norske grensen vil være å gi norske netthandlere enda dårligere rammebetingelser enn de har i dag, sammenliknet med sine utenlandske konkurrenter. - Dette vil bety tap av arbeidsplasser, enten fordi firmaer må avvikle eller velger å flytte virksomheten ut av landet.