Bruken av kort fortsetter å stige, nå også hjulpet av nordmenns staycation.
Bruken av kort fortsetter å stige, nå også hjulpet av nordmenns staycation.

Staycation gir rekord i bruk av betalingskort, kontanter droppes

I juli solgte norske virksomheter varer og tjenester for til sammen 73 milliarder norske kroner via betalingskort, noe som tilsvarer en økning på 16,6 % sammenlignet med samme måned i fjor.

Publisert

Den markante fremgangen skyldes ifølge Per Harald Strøm, sjef for data og analyse Nets, blant annet at nordmenn tilbringer ferien hjemme i Norge i år.

– Vi så allerede en markant oppgang i juni, men en økning på 16,6 % i omsetningen er mer enn vi forventet. Det er tydelig at nordmenn har fått ferieopplevelsene innenlands i år.

– At nordmenn har tilbragt ferien i eget land avspeiles også i bruken av BankAxept, som økte med 18,8 % i juli i år. Samtidig ser vi at det ikke er like mye aktivitet med utenlandske betalingskort i år, fordi det i juli har vært færre utenlandske turister enn normalt.

Vanene ser ut til å ha endret seg permanent

De høye vekstratene i kortforbruket i juli – den største veksten noensinne – kombinert med lignende tendenser i mai og juni, tyder på at nordmenn har tatt et stort, og kanskje permanent, skritt vekk fra kontanter.

– Vi må se hva de kommende månedene vil vise, men umiddelbart ser det ut til å være en markant endring i betalingsvanene våre. Slike endringer skjer normalt over en årrekke, men vi har nå i løpet av noen få måneder sett hvordan nordmenn nærmest har gått helt bort fra kontanter og i stedet bruker digital betaling i langt større grad enn for bare et år siden, uttaler Hanne Kjærnes, kommunikasjonssjef i Vipps

Kontaktløs betaling vinner fortsatt terreng

Ikke bare har kortforbruket økt, det har i stor grad også den kontaktløse funksjonen nordmenn velger:

– Andelen av kontaktløse betalinger har økt kraftig i Corona-tiden. I mars så vi for første gang at andelen kontaktløse betalinger rundet 50 prosent. Bare noen måneder senere, i juli, foregikk 72 prosent av alle kortbetalinger kontaktløst, avslutter Hanne Kjærnes.

Vipps AS valgte, sammen med norske banker, å øke beløpsgrensen for kontaktløs betaling uten pin fra 400 til 500 kroner etter at Covid 19 brøt ut. Dette ga mulighet til å foreta enda flere kortkjøp uten å komme i berøring med betalingsterminalen. Man kan betale kontaktløst for alle beløp, også de over 500, men da må man taste inn PIN-kode.

Oppgjøret for total kortbruk inkluderer kjøp med BankAxept og internasjonale kort i Norge, herunder elektroniske gavekort brukt i norske betalingsterminaler. Også handel på nett eller via mobiltelefon, for en del norske nettbutikker, er inkludert i tallmaterialet. (Pressemelding)