Innen detaljhandel har 264 bedrifter måttet gi opp hittil i år – en økning på 12,3 prosent fra samme periode i fjor. (Ill. foto)
Innen detaljhandel har 264 bedrifter måttet gi opp hittil i år – en økning på 12,3 prosent fra samme periode i fjor. (Ill. foto)

264 konkurser i detaljhandel i 1. kvartal

264 bedrifter i detaljhandelen gikk konkurs i mars. Den negative utviklingen i 2018 fortsetter i 2019.

Publisert Sist oppdatert

Tall fra data- og analyseselskapet Bisnode, viser at konkursene fortsetter å øke i 1. kvartal 2019. 1336 bedrifter har gått konkurs, mens 177 bedrifter er tvangsavviklet av myndighetene. Samlet gir dette en økning på 3,6 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

21 prosent økning i mars

For mars måned er økningen i antall konkurser på hele 21 prosent sammenlignet med mars i fjor. Siste 12 måneder har 6340 bedrifter måttet gi opp, en økning på tre prosent. Samlet viser dette at antall bedrifter som går overende fortsetter å øke i 2019, selv om 2018 hadde flest konkurser siden 2009.

– Selv om antallet konkurser fortsetter å øke, må det tas høyde for en påske-effekt. Skifteretten behandler ikke konkurser i påskeferien. I fjor var påsken i mars, og da ble det lavere månedstall. Derfor forventer vi en liten korrigering ned i april i år, sier kredittøkonom Per Einar Ruud i Bisnode, som har analysert tallene.

Detaljhandelen sliter

Per Einar Ruud: – Jeg tror mange selv kan se flere tomme butikkvinduer i by og bygd.
Per Einar Ruud: – Jeg tror mange selv kan se flere tomme butikkvinduer i by og bygd.

Detaljhandel sliter fortsatt, og det går også utover den relaterte bransjen Lagring og transport. Innen detaljhandel har 264 bedrifter måttet gi opp hittil i år. Det er en økning på 12,3 prosent fra samme periode i fjor. Lagring- og transportbransjen har hatt den absolutt dårligste starten på året, med en økning i konkurser og tvangsavviklinger på hele 27 prosent. Innen Industri har det også vært en stor økning med 22 prosent i 1. kvartal, sammenlignet med samme periode i fjor. Hotell- og restuantbransjen opplever en økning på 8,8 prosent i konkursene i årets tre første måneder. For andre bransjer er det mindre bevegelser, selv om Bygg og anlegg fortsatt er den bransjen med flest konkurser, 410 i tallet. Dette er imidlertid på nivå med 1. kvartal i fjor.

– I 2018 opplevde vi et rush av konkurser, som vi ikke hadde sett maken til siden finanskrisen. Det er trist å se at denne utviklingen har fortsatt inn i 2019, og at vi nå opplever ytterligere økning i konkursene, sier Per Einar Ruud: – Jeg tror mange selv kan se flere tomme butikkvinduer i by og bygd. Med mindre handel gir det også ringvirkninger til Lagring og transport, som opplever et konkursras i årets tre første måneder, sier Per Einar Ruud i Bisnode.

Verst i Nordland og Hedmark

Av fylkene, er det Nordland med en økning i konkurser per 1. kvartal på 54 prosent, og Hedmark med 51 prosent, som har den dårligste starten på året. Mens både Aust-Agder med en økning på 41,7 prosent, og Østfold med 22 prosent, også bør håpe på bedre tider.

Konkurser og tvangsavviklinger fylkesvis per 1. Kvartal.

Fylke

1. kv, 19

1. kv. 18

Endr.

Endr. i %

Østfold

93

71

22

31,0 %

Akershus

201

188

13

6,9 %

Oslo

245

223

22

9,9 %

Hedmark

56

37

19

51,4 %

Oppland

38

44

-6

-13,6 %

Buskerud

85

92

-7

-7,6 %

Vestfold

63

68

-5

-7,4 %

Telemark

42

58

-16

-27,6 %

Aust-Agder

34

24

10

41,7 %

Vest-Agder

35

57

-22

-38,6 %

Rogaland

136

120

16

13,3 %

Hordaland

171

185

-14

-7,6 %

Sogn og Fjordane

14

18

-4

-22,2 %

Møre og Romsdal

57

72

-15

-20,8 %

Trøndelag

113

104

9

8,7 %

Nordland

77

50

27

54,0 %

Troms

36

29

7

24,1 %

Finnmark

17

21

-4

-19,0 %

Svalbard + Utland

0

0

0

0,0 %

Totalt

1513

1461

52

3,6 %

(Pressemelding)