6244 bedrifter har gått overende de siste 12 månedene. Spesielt Detaljhandel, Lagring og Transport merker presset.
6244 bedrifter har gått overende de siste 12 månedene. Spesielt Detaljhandel, Lagring og Transport merker presset.

Kjedekonkurser fortsetter inn i 2019

‘Mange store kjeder gikk overende i 2018, og denne utviklingen har fortsatt inn i 2019. I februar gikk også Hansen & Dysvik konkurs.’

Publisert Sist oppdatert

446 bedrifter ble slått konkurs eller tvangsavviklet av myndighetene i februar. Det er en nedgang på 17,3 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. – Samtidig som konkurstallene er bedre enn på samme tid i fjor, er tallene fortsatt høye, og noen bransjer sliter veldig, sier kredittøkonom Per Einar Ruud i Bisnode.

6244 bedrifter har gått overende de siste 12 månedene. Det er en økning på hele 6,6 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. ­– Det er spesielt noen bransjer som merker presset. Butikkene har for lengst merket kampen mot netthandelen og sliter med lave marginer, forteller Per Einar Ruud i data- og analyseselskapet Bisnode.

Ringvirkninger

Mange store kjeder gikk overende i 2018, og denne utviklingen har fortsatt inn i 2019. I februar gikk også Hansen & Dysvik konkurs. – Hvis butikkene ikke bestiller varer eller ikke betaler sine leverandører, vil dette gi ringvirkninger, sier Ruud. Bransjen Lagring og Transport opplever en økning på hele 42,6 prosent i antall konkurser og tvangsavviklinger hittil i år.

To av bransjene som kan ha hatt en positiv påvirkning på februar-tallene er Bygg og Anlegg samt Tjenesteyting. Bygg og Anlegg har hatt en nedgang på 13,5 prosent hittil i år, men står fortsatt for 25,9 prosent av alle konkurser. Tjenesteyting har hatt en nedgang på hele 30,9 prosent i samme periode.

Einar Ruud: – Butikkene har for lengst merket kampen mot netthandelen og sliter med lave marginer.
Einar Ruud: – Butikkene har for lengst merket kampen mot netthandelen og sliter med lave marginer.

Størst økning i Hedmark og Nordland

Hedmark har hatt en økning på 34,5 prosent og Nordland en økning på hele 59 prosent i konkursene hittil i år. Mens det stort sett har vært en nedgang i de store næringslivsfylkene som Oslo og Hordaland. Av de store er det kun Akershus som har en liten oppgang i konkurser i 2019.

– Det er mange faktorer som bestemmer om bedriften overlever i markedet. Blant annet innkjøp, bransjeutvikling, rammebetingelser, markedsføring og kundeopplevelser. Men det er i hvert fall en ting man kan gjøre noe med for å unngå konkurs, og det er å følge godt med på de man handler med og være tilbakeholden med kreditter til virksomheter som sliter, råder Ruud.

(Pressemelding)