Christiania Belysning stenger 15 butikker

Christiania Belysning vil i løpet av året stenge 15 av 45 butikker, hovedsakelig i distrikts-Norge hvor kundegrunnlaget er dårligst.

Publisert Sist oppdatert

Adm.dir. Maiken Skirstad Mo sier til Nettavisen at strategien nå endres for å ta vare på kundene i de 30 butikkene som skal drives videre. Hun fremholder at de butikkene somå nedlegges, som ikke er lønnsomme og som kjeden heller ikke tror blir lønnsomme.

Ovefor Nettavisen innrømmer Skirstad Mo at Christiania belysning ikke har tilpasset seg «et endret handlemønster blant kundene, som vi ser i varehandelen, men vi jobber for å tilpasse oss dette i de gjenværende butikkene».

Kjeden er altså rammet av den store strukturendringen med den ekspanderende netthandelen.

– Men også Christiania Belysning ser fordelen med netthandel innad i egen kjede, poengterer hun.