Driftsleder Bobo Marjanovic (t.v.) og senterleder Bård Bye ser fram til å starte ombyggingen.
Driftsleder Bobo Marjanovic (t.v.) og senterleder Bård Bye ser fram til å starte ombyggingen.

City Lade bygges om til et mer komplett senter

Senterlederen er i fyr og flamme fordi eieren, Coop Midt-Norge, har vedtatt å investere 94 millioner kroner i en utvidelse av City Lade. Det skjer neste år gjennom en ombygging av lokalene til dagens Obs Bygg, som fra neste år av flytter ut av senteret.

Av Odd Henrik Vanebo

I oktober 2021 vil City Lade bli et enda mer komplett kjøpesenter enn det er i dag.

– Ja, det er store ting som skjer, opplyser en entusiastisk senterleder til Retailmagasinet.

Egon er allerede klar som ny leietaker.

Obs Bygg flytter inn i nye lokaler som ferdigstilles på Tunga i februar 2021 og blir da nabo til Ikea. Da går startskuddet for ombyggingen av bygget som altså skal inngå i kjøpesentret City Lade. Totalt skal et areal på 7.400 kvadratmeter bygges om, utearealet under baldakinen innbefattet. Inngangen som Obs Bygg enn så lenge bruker, vil bli flyttet til kjøpesenterbygget.

Slik vil City Lade fremstå fra oktober neste år, her sett med gangsonen fra øst. Egon er allerede klar for etablering.
Slik vil City Lade fremstå fra oktober neste år, her sett med gangsonen fra øst. Egon er allerede klar for etablering.

Også Obs Bygg står på en tomt regulert for ordinær varehandel. Fordi to lokaler, ett på 1.400 og det andre på 700 kvadratmeter frigjøres, åpnes det bokstavelig talt for storhandel. Eller mer presist: City Lade vil bli et enda mer komplett kjøpesenter.

Midt i et vekstsenter

Grunnlaget for nysatsingen er at nærmarkedet, som er bydelene Lade og Lilleby, er i kraftig vekst. Ferdigstilt og pågående boligbygging er formidabel, og de neste sju årene er det godkjent bygging av ytterligere 5.200 boliger.

City Lades fasade sett innefra, etter ombyggingen neste år.
City Lades fasade sett innefra, etter ombyggingen neste år.

– Men samtidig spiser netthandelen av omsetningen i hele kjøpesenterbransjen?

– Riktig, men bildet tegner positivt for City Lade. Vi er i skikkelig godt sig. Omsetningen så langt er i år godt over fjorårets i samme periode; vi har en økning på over ni prosent – eller i kroner 130 millioner, til totalt 1,64 milliarder til nå i år. Det betyr at City Lade ligger an til en rekordomsetning på over 2,1 milliarder i år.

– Det dreier seg med andre ord om en veloverveid og bærekraftig ombygging på Lade, poengterer senterlederen.

Consto Midt-Norge har fått entreprisen på ombyggingen.

Slik fremstår City Lade i dag.
Slik fremstår City Lade i dag.
Powered by Labrador CMS