Senterleder Monique Blystad: – Ved inngangen til alle butikker står det oppslag om hvor mange som kan være inne i lokalet samtidig.
Senterleder Monique Blystad: – Ved inngangen til alle butikker står det oppslag om hvor mange som kan være inne i lokalet samtidig.

Maksgrensen for besøk på Torvbyen sprenges aldri

Torvbyen i Fredrikstad har rundt 23.000 kvadratmeter butikkarealer samt fellesarealer. Det åpner for å ha inntil 5000 inne i senteret samtidig forutsatt at smittevernreglene følges. Maksgrensen, som kunngjøres på en plakat ved inngangen, har aldri vært sprengt.

Av Odd Henrik Vanebo

– Hvordan reagerer kundene og butikkdriverne på denne informasjonen? Noen som gir uttrykk for bekymring?

– Nei, det fungerer som en vekker for å innrette seg etter smittevernreglene, som også behørig kunngjøres på hjemmesiden og gjennom intern kommunikasjon inne i senteret, svarer senterleder Monique Blystad til Retailmagasinet.

Det har aldri har vært inne så mange som 5.000 samtidig:

– Ikke i nærheten. Det høyeste besøkstall på en hel dag, var Black Friday i 2019 med 27.000. Men heller ikke da over 5000 på noe tidspunkt. På Black Friday i fjor høst var det 16.000, en nedgang som selvfølgelig skyldtes koronaen, og da var enda færre til enhver tid på grunn av spredningen av besøket gjennom dagen.

Torvbyen har aldri vært i nærheten av maksgrensen på 5000 inne på senteret.
Torvbyen har aldri vært i nærheten av maksgrensen på 5000 inne på senteret.

Nyttig effekt

Informasjonen om at det ikke skal være 5000 inne på Torvbyen samtidig, har likevel en nyttig effekt:

– Kundene skjønner at avstand er viktig. De orienterer seg før de går inn i en liten butikk – at det ikke er så fullt at avstandskravet ikke kan oppfylles. Ved inngangen til samtlige butikker står det oppslag med informasjon om hvor mange personer som kan være inne i lokalet samtidig.

Kravet om maks 5.000 inne samtidig, er selvfølgelig knyttet til senterets areal. Det er Citycon sentralt som har gjort beregningen basert på normtallene som ligger i smittevernreglene for kjøpesentre.

– Vi bruker kravet for det det er verdt. Under julehandelen, for eksempel, gikk vi på forhånd ut og mante kundene til å handle tidlig.

Kriseplan

Torvbyen, som har ni innganger samt atkomst fra parkeringshusene, har en kriseplan som det ennå ikke har vært nødvendig å sette ut i livet:

– Vi trenger å ha maksimalt fire atkomstmuligheter åpne og å bemanne disse, slik at det manuelt kan kontrollere hvor mange som går inn og ut av kjøpesenteret, avslutter Monique Blystad.

Powered by Labrador CMS