Regjeringen gir krisestøtte til Merkur-butikker.
Regjeringen gir krisestøtte til Merkur-butikker.

Krisestøtte til Merkur-butikker

Regjeringen lanserte fredag to ordninger som vil være til nytte for Merkur-butikker som opplever inntektssvikt.

Publisert

Det er snakk om en generell kompensasjonsordning for faste kostnader, og en ekstra krisestøtteordning gjennom Merkur-programmet for utfordringer i butikker som ikke kommer inn under den generelle ordningen.

Det skriver Merkur i en pressemelding:

De fleste Merkur-butikkene vil ha god nytte av den generelle kompensasjonsordningen for bedrifter med inntektssvikt, som ble varslet 27. mars, og som innebærer at staten dekker en andel av de faste kostnadene for bedrifter som har betydelig nedgang i omsetningen som følge av virusutbruddet og smitteverntiltakene. Ordningen skal være enkel både å benytte og administrere, og utformes slik at det tar kort tid fra søknad er sendt til pengene er på konto.

30 milioner til ekstraordningen

Den egne ordningen for ekstrastøtte til Merkur-butikker vil gjelde for butikker med spesielle utfordringer, inntektssvikt og kostnader som ikke er dekket av den generelle ordningen. Merkur-butikker kan ikke få støtte fra begge ordninger. Det er foreslått inntil 30 millioner kroner til ekstraordningen.

Utformingen av Merkur-ordninga vil bli samkjørt med den generelle kompensasjonsordningen. Den er også avhengig av godkjenning i Stortinget. Det er signalisert at innretning av den generelle ordningen kommer i om en uke. I etterkant av det vil Merkur-programmet komme med mer informasjon om hvordan ordningene vil fungere, hvem som kvalifiserer for hvilken ordning og hvordan butikkene kan søke, heter det avslutningsvis i pressemeldingen.