Ill. foto
Ill. foto

Handelen blør – mange frykter at de ikke overlever de neste to ukene

Nye tall fra Virkes medlemsundersøkelse i handels- og tjenestenæringen viser hvor kritisk situasjonen er for faghandelsvirksomhetene. En av tre i store faghandelsbransjer oppgir at de går konkurs innen to uker.

Publisert

− Jeg er dypt bekymret for utviklingen vi ser nå. Tusenvis av arbeidsplasser kan forsvinne i løpet av kort tid. Det som kom fra regjeringen og Stortinget søndag og mandag var bra, men nå må det effektueres umiddelbart. Det er et akutt behov for å tilføre virksomhetene penger, og da bør innbetalt arbeidsgiveravgift for januar og februar tilbakeføres virksomhetene, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke.

Toppsjef Ivar Horneland Kristiansen er dypt bekymret.
Toppsjef Ivar Horneland Kristiansen er dypt bekymret.

Én av fem i faghandelen tror ikke de holder mer enn to uker, viser Virkes undersøkelse.

− Virksomhetene i handels- og tjenestenæringen er i en kritisk fase nå. Nå ser vi at faghandelen sliter. Dette er dramatisk for en bransje som allerede har svært små marginer, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke.

Stor pengemangel

Stengte virksomheter, nærmest full stans i etterspørsel og store problemer med å få inntekter for å dekke utgiftene er situasjonen for våre medlemmer nå.

Innenfor faghandel svarer 56 prosent at de har svært store eller store problemer med likviditeten.

Også i andre deler av handels- og tjenestenæringen er likviditeten presset.

  • 44 prosent har problemer med likviditeten. Trening, faghandel, reiseliv og små selskaper er hardest rammet.
  • 59 prosent opplever nedgang i etterspørsel. Bare 11 prosent er uberørt.
  • 19 prosent har måttet stenge på grunn av myndighetenes folkehelsetiltak.

− Myndighetene har gjort svært drastiske tiltak for å begrense smittespredning. Det er helt riktig, samtidig ser vi at det får alvorlige konsekvenser for virksomhetene når folk slutter å kjøpe varer og tjenester, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke.

Denne uken gikk et samlet storting virksomhetene i møte med krisepakker, men også næringsdrivende selv kan bidra i dugnaden.

− Utleiere må jobbe sammen med virksomhetene, hvis ikke har de ingen å leie ut til når dette er over, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke.

Permitteringer og sykefravær skyter i været

78 prosent av medlemmene har permittert eller vurderer å permittere. Blant respondentene i undersøkelsen er det registrert 11 200 permitterte, og ytterligere 19 900 planlagte permitteringer.

−Hvis vi regner det opp til alle Virkes medlemmer tyder det på at over 30 000 sysselsatte allerede er permittert, og ytterligere 40 000 er planlagt, sier Horneland Kristensen.

Andelen som rapporterer om økt sykefravær har steget siden sist uke. Nå melder 23 prosent av medlemmene om økt bruk av sykemeldinger og 30 prosent om økt bruk av egenmeldinger.

Undersøkelsen er utført 16. og 17. mars med 2180 respondenter, hvorav 418 er innenfor faghandelen. Virke organiserer 24 000 virksomheter innen handels- og tjenestenæringen, en næring som utgjør 54 prosent av privat verdiskaping i Norge.

Powered by Labrador CMS