Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen er opptatt av bedre tilsyn med dagligvarehandelen. På bildet har han fått lov til å prøve seg i kassen i en Kiwi-butikk. (Foto: NFD)
Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen er opptatt av bedre tilsyn med dagligvarehandelen. På bildet har han fått lov til å prøve seg i kassen i en Kiwi-butikk. (Foto: NFD)

Dagligvaretilsynet til Skien

Det nye dagligvaretilsynet, med fem ansatte, skal samlokaliseres med Forbrukertilsynet i Skien.

Publisert Sist oppdatert

Det er dn.no og NRK som melder dette.

Det inngår i en bevilgning på 10 millioner kroner i statsbudsjettet for 2020 for å overvåke dagligvarehandelen. Dagligvaremarkedet skal være et prioritert område for Konkurransetilsynet i 2020, og det foreslås derfor å styrke tilsynets driftsbevilgning i 2020, heter det i budsjettet. Bevilgningen skal dekke lønns- og pensjonsutgifter og andre løpende driftsutgifter, skriver departementet.

Samlokalisering

Det nye Dagligvaretilsynet blir samlokalisert med Forbrukertilsynet i Skien fra januar 2020.
– Det vil både gi en del administrative besparelser og faglige fordeler, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til DN.

Det nye tilsynet skal etter planen overholde den nye loven om god handelsskikk som skal legges frem for Stortinget innen utgangen av året.

– Godt fungerende konkurranse, kamp mot prisdiskriminering og økt press for like rammebetingelser er viktig for alle i dagligvarenæringen, sier Anne-Cecilie Kaltenborn leder av NHO Service og Handel. Hun er godt fornøyd med tiltakene, og håper at dette gir resultater i 2020, heter det i en pressemelding fra organisasjonen.

Med på flyttelasset

Det var i januar Regjeringen bestemte at Forbrukertilsynet skal flyttes fra Oslo til Skien. Flyttingen omfatter mellom 40 og 50 stillinger, og prosessen skal skje i løpet av to år. Det nye dagligvaretilsynet med fem stillinger blir altså å følge med på flyttelasset.

Forslag til lov om god handelsskikk

  • Loven krever at avtalene som inngås mellom dagligvarekjeder og deres leverandører er skriftlige og fullstendige. En av partene kan ikke gjøre ensidige endringer i en avtale.
  • Loven slår fast at partene i forhandlinger skal gi hverandre den informasjonen som kreves for å skjønne hva avtalen betyr for dem. Dette kan for eksempel være informasjon om grunnlaget for beregning av rabatter.
  • Forretningshemmeligheter som utveksles som ledd i et samarbeid skal ikke kunne benyttes som springbrett for lansering av kopiprodukter.
  • Der en part har gjort en investering i tillit til et samarbeid, skal den andre parten opptre på en måte som ivaretar de berettigede forventningene som lå til grunn for investeringen.
  • Avtaler mellom dagligvarekjeder og leverandører skal inneholde regler om ansvar for håndtering av svinn og reklamasjoner, og om oppsigelser og fjerning av varer fra sortimentet (delisting).
  • Det er forbudt å benytte forretningsmetoder som kan fremkalle alvorlig frykt, for eksempel trusler om utilbørlige represalier eller spredning av usann informasjon.