Med et godt verktøy kan man optimere utkjøringen av varer. Man kan spare 10-15 prosent av drivstoffutgiftene.
Med et godt verktøy kan man optimere utkjøringen av varer. Man kan spare 10-15 prosent av drivstoffutgiftene.

Satser på hjemlevering og tolldeklarasjon

Descartes øker sin satsing i Norge, særlig på løsningen som støtter hjemlevering av varer.

Publisert

Descartes har mellom 80 og 90 ansatte i Norden, med kontorer i Malmö, Göteborg, Stockholm, Fredrikstad, Tønsberg og København. I Norge satser de særlig på to områder:

Lars Persson er salgsdirektør for Descartes i Norden.
Lars Persson er salgsdirektør for Descartes i Norden.

- Ruteplanlegging og -optimering

- Tolldeklarasjoner

Ruteplanlegging

På Transport Management Systems (TMS) er Descartes en ledende aktør i verdensmålestokk. Ofte havner de som nr 1 eller 2 i rangeringer av logistikksystemer og TMS.

Descartes kunngjør nå at de vil satse på hjemleveringer her til lands, og salgsdirektør Lars Persson er overbevist om at systemet deres vil bli tatt bruk av flere i Norge framover. De har opplevd økt interesse den siste tiden.

– Det er viktig å ha et godt verktøy for å optimere utkjøringen av varer. Her har mange aktører fortsatt et stykke fram, sier han.

Persson forteller at de er i dialog med en rekke nye kunder.

– Vårt system er skalérbart. Om du har 10 eller 200 biler spiller liten rolle, sier han.

Descartes' system brukes for å optimere utkjøringen av varer. Når man skal sende varer fra sitt lager, utarbeider systemet både tolldeklarasjoner og transportbooking til et transportselskap om å komme for å hende godset.

Descartes satser i Norge på sin løsning som støtter hjemleveringer.
Descartes satser i Norge på sin løsning som støtter hjemleveringer.

Ut fra type og mengde gods velges riktig transportør og riktig tjeneste slik at kundens behov oppfylles samtidig som kostnader minimeres.

Med systemet kan man redusere kostnadene og frigjøre kapasitet i transportflåten.

– Ved å bruke systemet kan man spare 10-15 prosent på drivstoffutgiftene, sier Persson.

Systemet gir økt fører- og kjøretøyseffektivitet. Plattformen forener optimert ruteplanlegging med sendings- og GPS-sporing, mobile applikasjoner, kjøretøytelematikk, regeletterlevelse og ytelsesanalyse.

Løsningen forteller sjåføren at han først skal kjøre til punkt A, så B og deretter C. Sjåføren har en håndholdt enhet, typisk en smarttelefon. Samme enhet brukes til å få signatur fra kunden på at levering har skjedd.

En av Sveriges største dagligvareaktører er et eksempel på en stor nordisk retailer som bruker Descartes' system, både til transport til butikkene og ved hjemlevering.

Tolldeklarasjoner

I 2013 kjøpte Descartes KSD Software i Norge som var spesialisert på tolldeklarasjoner.

– Vi er markedsledende i Norden på systemer for elektroniske tolldeklarasjoner, sier Lars Persson.

Både transportselskaper og produksjonsbedrifter bruker systemet. Til sammen har Descartes flere hundre kunder som eksporterer, importerer eller frakter varer over grensene.

Descartes er markedsleder i Norden for elektroniske tolldeklarasjoner.
Descartes er markedsleder i Norden for elektroniske tolldeklarasjoner.

At Norge står utenfor EU, skaper større behov for dokumentasjon og behov for et godt IT-system.

Descartes toll-løsning gjør det enkelt å opprette og sende tolldeklarasjoner elektronisk til tollstasjonene. Løsningene støtter alltid de nyeste tollbestemmelsene, og kan integreres med ERP-systemet. Systemet lar kundene flytte gods over landegrensen uten avbrudd og minsker risikoen for overtredelser og straffereaksjoner, for det er en rekke regler og forordninger som skal etterleves. Løsningen lagrer også informasjon om alle registreringer og svar fra tilsynsmyndigheter og legger til rette for fullstendig revisjon og rapportering.

Descartes' system har en modulær arkitektur gjør det mulig å velge spesifikke funksjoner basert på krav, tilgjengelige interne ressurser, teknisk infrastruktur, budsjett og forholdet til handelspartnere.

Brav Norway (tidligere Swix) har etter oppkjøp virksomhet i flere land, deriblant Sverige og Finland. De ønsket bedre styring over distribusjonen i landene og flyttet hele lageret sitt til Norge.

De valgte å etablere en tollagerløsning for å unngå å måtte fortolle varene to ganger. De la vekt på at de ikke skulle behøve å øke bemanningen for å bruke løsningen, og valgte en fullintegrert løsning med Descartes.