Først og fremst salg på bensinstasjoner hadde en økning i sesongjustert volum i august. (Illustrasjonsfoto: Odd Henrik Vanebo)
Først og fremst salg på bensinstasjoner hadde en økning i sesongjustert volum i august. (Illustrasjonsfoto: Odd Henrik Vanebo)

Uendret detaljhandel

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene var uendret fra juli til august 2019, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en oppgang på 0,8 prosent fra juni til juli.

Publisert Sist oppdatert

Den langsiktige trenden i detaljomsetningsindeksen viser nå en jevn stigning siden starten av 2019.

Selv om det samlede omsetningsvolumet var uendret var det et blandet bilde for de ulike bransjene. Det var først og fremst salg på bensinstasjoner som hadde en økning i sesongjustert volum i august. Klesbutikker, samt salg av fritidsbåter og sportsutstyr hadde derimot en nedgang i omsetningsvolumet, og bidro dermed til å nulle ut de positive bidragene.

Sesongjustert volum for detaljhandelsbedriftene gikk ned 0,2 prosent i tremånedersperioden juni – august, sammenlignet med mars – mai.

Oppgang i varekonsumet

Husholdningenes varekonsum steg 0,3 prosent i august etter et fall måneden før, viser sesongjusterte tall. Bilkjøp samt mat- og drikkevarer bidro til oppgangen.

Kjøp av biler og drivstoff steg 3,1 prosent og trakk opp varekonsumindeksen 0,5 prosentpoeng. Konsumet av mat- og drikkevarer økte 0,7 prosent og bidro til oppgangen.

Konsumet av el og brensel falt 4 prosent, og dempet veksten om lag 0,3 prosentpoeng. Konsumet av andre varer gikk ned 0,3 prosent, med bidrag fra både klær og sko samt sportsutstyr og hobbyartikler.

Kilde: SSB