Glopheim Kafe & Handel har stått urørt siden den ble bygget i 1947 med påbygning i 1953, og er fredet av Riksantikvaren som 1950-talls retrokafé.
Glopheim Kafe & Handel har stått urørt siden den ble bygget i 1947 med påbygning i 1953, og er fredet av Riksantikvaren som 1950-talls retrokafé.

Handel i distriktene: To måneder med inntekt og ti uten i Atna

Det er to sommermåneder som berger handelen i Atna.

Av Odd Henrik Vanebo

Coop Marked har imponerende nok greid å drive med plussresultat i Atna de seinere år. Tettstedet med bare 186 innbyggere har tre handelsforetak. De to sommermånedene er høysesongen.

Det gjelder å få tak i kunder fra Riksvei 3.
Det gjelder å få tak i kunder fra Riksvei 3.

Det hjelper at Atna sentrum ligger bare 600 meter fra Riksvei 3 gjennom Østerdalen, fremholder Sverre Oskar Øverby, Atnas ihuga talsmann i alle fora. Han har vært og er en sentral lokalpolitiker, daglig leder både for Atna Utvikling og Glopheim Kafe DA og mannen bak etableringen av Atna Øl AS, samt noen andre lokale foretak.

Retro reklame på Glopheim
Retro reklame på Glopheim

Fredet som retrokafé

Det er en stiftelse som eier i kafeen med litt handel attåt, Stiftelsen Glopheim, hvor Øverby nær sagt selvfølgelig er styreleder. Frivillig arbeid og gratisinnsats er en forutsetning, men så er det også en kulturarv, fremholder han. Vi sakser fra NAF-boka: «Midtveis mellom Oslo og Trondheim ligger retrokaféen Glopheim. 50-tallskaféen har stått urørt siden den ble bygget i 1947 og påbygget i 1953, den er fredet av Riksantikvaren og har fått tildelt Olavsrosa av Stiftelsen Norsk Kulturarv.»

En periode var Glopheim stengt, men ble gjenåpnet våren 2002, og fremstår nå som den best bevarte 50-talskafeen i Norge, med jukebox, flipperspill, sort-hvitt TV samt interiør og en rekke gjenstander fra tidsepoken.

Glopheim ble bygget i 1947 og er fredet av Riksantikvaren.
Glopheim ble bygget i 1947 og er fredet av Riksantikvaren.

Spiller sammen

Sonja Mertens fikk i 2017, tildelt av Merkur-programmet, prisen for ‘beste butikk i Innlandet’.
Sonja Mertens fikk i 2017, tildelt av Merkur-programmet, prisen for ‘beste butikk i Innlandet’.

– Det er sommersesongen som gjør at vi greier å holde det gående. I sommer hadde vi en inntektsøkning på 40 prosent, sammenlignet med sommeren 2019, som heller ikke var dårlig. Banken er snill med Glopheim med 0 renter og avdrag når det passer. Ellers er det gratisinnsatsen som holder Glopheim åpen, understreker Øverby.

Glopheim bidrar til å dra turister fra Rv 3 inn til Atna sentrum, godt hjulpet av nærbutikken som også bokstavelig talt gjør seg synlig for trafikantene på riksveien med skilting på begge sider av avkjørselen. Og i likhet med Glopheim ved å være aktiv på sosiale medier.

For ikke så mange år siden var det to butikker på Atna, én privat i tillegg til Coop. Da den private la ned, kjøpte Coop bygningen.

– Lokalbefolkningen er flink til å bruke Coop Marked, selv om det uunngåelig er en viss handelslekkasje. Det er 2,5 mil til kommunesenteret, Koppang, som ikke ligger ved hovedvegen gjennom Østerdalen. Langs Rv 3 mellom Elverum og Tynset er det bare et par dagligvarebutikker inntil veien.

– Men et nærmarked med 186 innbyggere er ikke det beste grunnlaget. Hvordan tegner fremtiden?

– Folketallet synker i alle deler av Stor-Elvdal, også i kretsen med Atna. Og det er naturligvis en forgubbing. Det slår også ut for kafédriften, sier Øverby.

Ildsjel

En ildsjel er daglig leder for en entusiastisk stab ved Coop Merked Atna. Retailmagasinet skrev i fjor:

Coop Marked Atna er en moderne landhandel med mange tilbud i tillegg til standardsortimentet
Coop Marked Atna er en moderne landhandel med mange tilbud i tillegg til standardsortimentet

«Sonja Mertens har gjort det til en livsoppgave å holde liv i nærbutikken på Atna i Østerdalen. Det har gått så bra at Coop Marked Atna i 2017 av Merkur-programmet ble kåret til beste nærbutikk i Innlandet blant 35 distriktsbutikker i Oppland og Hedmark.

2017 ble altså et godt år for Coop Marked Atna, og 2018 enda litt bedre, og så langt i år tegner det ikke dårligere. Omsetningen har de siste bårene ligget stabilt på mellom seks og sju millioner kroner.

Tynt nærmarked

Nærmarkedet er ikke tilstrekkelig (…) Men i det naturlige opplandet inngår Atndalen, hyttefolket og gjestene på Vang og Atnacamping, og ikke å forglemme turist- og passanttrafikken på Riksvei 3 gjennom Østerdalen.

Sverre Oskar Øverby
Sverre Oskar Øverby

Sonja Mertens gjør alt hun kan for å synliggjøre butikken for alle mulige målgrupper.

– Det er over 600 meter fra butikken, også med en elv imellom, til riksvegen og veikrysset med avkjøring til Atna. Vi markedsfører butikken med plakater på alle plakattavlene rundt om. I tillegg lagde vi ved påsketider en brosjyre for å få tydelig fram hvor viktig det er å bruke oss. Vårt motto er: Bruk oss i dag så er vi her i morgen!»

I 2017 ble Mertens beæret med Merkurprogrammets nærbutikkpris, og i 2018 fikk hun Stor-Elvdals ildsjelpris sammen med to andre under Kaupangmart’n. Tilsvarende pris fikk Sverre Oskar Øverby i 2005 for sin samfunnsinnsats på mange fronter.

Tilskudd fra Merkurprogrammet har vært viktig for å klare lønnsomhet, men også for motivasjon, understreket Mertens i intervjuet.

MAX automatstasjon

Man skal ikke underkjenne betydningen av automatstasjonen for drivstoff.

– Tilbake i tid var det hele fem drivstoffanlegg på Atna. Da det ble igjen bare én dagligvarehandel, ble det opprettet et eget selskap for å ta seg avdriften, Atna Drivstoff AS. Denne ble etablert i tilknytning til Coop, og det falt naturlig at de etter hvert tok over eierskap og driften, og det er vi alle på Atna glad for, sier Sverre Oskar Øverby.

MAX automatstasjon tilknyttet Coop-butikken er eneste gjenværende drivstoffanlegg i Atna sentrum
MAX automatstasjon tilknyttet Coop-butikken er eneste gjenværende drivstoffanlegg i Atna sentrum