Anders Røed legger fram bærekraftrapport. (Foto: Ringnes)
Anders Røed legger fram bærekraftrapport. (Foto: Ringnes)

Vil gjøre Norge til sukkerfrittlandet

Ringnes vil ha myndighetene med seg på å gjøre Norge til sukkerfrittlandet.

Publisert Sist oppdatert

– Med myndighetene med oss på laget kan vi over en viss tid se den sukkerholdige brusens død i Norge, sier administrerende direktør i Ringnes, Anders Røed, i forbindelse med lanseringen av selskapets bærekraftrapport.

Ønsker drikkevarebransjen med seg

Helsemyndigheter trekker frem høyt sukkerforbruk som en betydelig kilde til livsstilssykdommer. Derfor har norske myndigheter sagt at de ønsker drikkevarebransjen med seg på å få ned sukkerinntaket i den norske befolkningen.

Drikkevarebransjen har kommet langt med å ta vekk unødvendig sukker fra brus. Norge er ett av få land som har en sukkerfriandel som er godt over femti prosent. I Ringnes er i dag 80 prosent av brusen de selger uten tilsatt sukker. For 2022 har selskapet satt seg et mål om å nå 90 prosent.

‘Se til UK og Irland’

– Selv om vi som bransje har kommet langt, er det fortsatt et betydelig potensial for å gjøre en forskjell for den norske folkehelsa. For hver prosent forbruket flyttes fra sukkerholdig til sukkerfri brus fjerner vi 480 tonn sukker fra markedet, sier Røed, som oppfordrer myndighetene til å se til UK og Irland som for ett år siden innførte en såkalt differensiert sukkeravgift.

I dag betaler de norske drikkevareprodusentene den samme «sukkeravgiften» for brus med og uten tilsatt sukker. Et regjeringsutnevnt utvalg har anbefalt regjeringen å skrote dagens avgift til fordel for en differensiert avgift slik at brus uten sukker får lavere pris enn brus med sukker.

Med KIWI om avgiftsreduksjon

Etter ett år med differensiert avgift har salget av sukkerbrus i Irland gått ned med 18.8, mens de sukkerfrie variantene opplevde en salgsøkning på 14 prosent. UK kan vise til tilsvarende utvikling. – I Norge så vi det samme da KIWI valgte å redusere prisene på de sukkerfrie variantene. Hvis vi fikk en differensiert avgift for drikkevarer ville vi kunne oppnådd dette i bred skala også i Norge, avslutter Røed.