Endelig ja til Buskerud Park

Miljøverndepartementet har gitt grønt lys for utviklingen av Buskerud Park.

Publisert

- Vi kommer til å investere 250 millioner kroner i løpet av de treførste årene, sier administrerende direktør Eirik Thrygg i SektorEiendomsutvikling.

Nødvendig fornying

Etter en lengre politisk prosess ble reguleringsplanen for BuskerudStorsenter og Krogstad Senter, samt områdene rundt, endelig vedtatt avMiljøverndepartementet. Dermed kan arbeidene med å utvikle Buskerud Parkstarte opp.

- Vi vil nå sette oss ned sammen med Nedre Eiker kommune og legge enplan for videre utvikling både på kort og lang sikt. På kort sikt stårvi overfor en nødvendig fornying av eksisterende senter, både BuskerudStorsenter og Krogstad Senter, noe vi vil begynne planleggingen av meddet første. Deretter vil vi starte planleggingen av boligene mot elven,sier Thrygg.

Tålmodige leietakere

Etter flere år med venting har behovet for en oppgradering av områdettiltatt. I løpet av ventetiden har også Buskerud Storsenter og KrogstadSenter skiftet eier. I mars kjøpte Sektor Holding, ved SektorPortefølje Syd AS, Buskerud Storsenter og Krokstad Senter fraStorebrand. Sektor Eiendomsutvikling som forvaltet driften av sentrenefor Storebrand, fortsetter det oppdraget med de nye eierne.

- Nå handler det i første omgang om å få til en nødvendig fornyelseav eksisterende bygg for våre leietakere, som har vært tålmodige sammenmed oss i mange år mens denne reguleringsplan-diskusjonen har pågått,sier Thrygg.

Også senterleder Trond Anke er godt fornøyd med vedtaket.

- Dette har vi ventet på lenge, og vi har hatt tålmodige leietakeresom nå kan se frem til en storstilt satsing fra våre eiere. Nå går vidermed nye og spennende tider i møte, og jeg gleder med til vi kanpresentere nye Buskerud Park, sier Anke.