Konsernsjef Ståle Gjersvold og TrønderEnergi tar steget inn i over 2100 dagligvarebutikker i Norge.
Konsernsjef Ståle Gjersvold og TrønderEnergi tar steget inn i over 2100 dagligvarebutikker i Norge.

TrønderEnergi inn i dagligvarebransjen

TrønderEnergi kjøper tre selskap som driver med rådgiving, energistyring og energiovervåking, og tar steget inn i mer enn 2100 norske dagligvarebutikker.

Publisert

Kjøper og selgere har signert en avtale som gjør at TrønderEnergi overtar 67 prosent av aksjene, og dermed aksjemajoriteten, i Energi og Miljøutvikling, Storekeeper og Prform. De tre selskapene driver innen energirådgiving, energistyring, energiovervåking og finansiering av kjøle- og frysedisker. Nå smelter selskapene sammen og blir Ohmia Retail.

- Selskapene vi kjøper er inne i over 2100 norske dagligvarebutikker Ohmia Retail skal nå utvikle samarbeidet med butikkene og kjedene videre. Vi skal optimalisere butikkenes energiforbruk og redusere både strømforbruk og strømregning. Vi vil også kunne tilby butikkene å produsere sin egen strøm, sier konsernsjef i TrønderEnergi, Ståle Gjersvold.

Energistyring

De tre selskapene TrønderEnergi nå kjøper har base på Gjøvik og i Oslo. De har spesialisert seg innen dagligvarebransjen, som er en storforbruker av energi, og har et samlet energiforbruk på rundt 2,4 TwH i året. Alle de store dagligvarekjedene står på kundelisten.

- Dagligvarebutikkene har de største strømregningene i detaljhandelen. Ohmia Retails forretningskonsept er å levere teknologi og energi som en abonnementstjeneste, der vi overvåkertemperaturen i kjøledisker og fryserom, samt tar hånd om lys og varme. Dermed kan kjøpmannen og hans team konsentrere seg om å drive butikk, sier konserndirektør for forretningsutvikling, Tarje Holskil, i TrønderEnergi.

Elbil-lading

Dagligvaresatsingen blir det andre medlemmet i TrønderEnergis Ohmia-familie. Storebror Ohmia Charging, har på kort er blitt landets største aktør innen ladetjenester til boligselskap og borettslag. Ohmia Charging er etablert med kontorer i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim.

- Vi realiserer TrønderEnergis strategi steg for steg, bygd på to hovedpilarer. Vi skal være en stor produsent av fornybar kraft fra vann- og vind. Og vi skal utvikle kundenære tjenester innen elektrifisering. Elbilladeselskapet er det første eksemplet på en slik tjeneste. Satsingen mot dagligvarebransjen blir det andre. Det kommer flere konsepter, sier Gjersvold.

Utfyller hverandre

Gründerne i Energi og Miljøutvikling, Storekeeper og Prform blir alle med over i Ohmia Retail.

Sjef for Energi og Miljøutvikling, Kjetil Larsen, har stor tro på slagkraften til de det nye selskapet:

- Service- management og tjenestebaserte løsninger blir mer og mer aktuelt. De av våre kunder som benytter seg av disse konseptene gir oss svært gode tilbakemeldinger. De er veldig fornøyd med forutsigbarheten det gir på driftskostnadene og det at vi overtar ansvaret for både energiprestasjon og teknisk drift. At vi nå får med oss en så stor og seriøs eier som TrønderEnergi, som på sin side sitter med utfyllende kompetanse innen produksjon av fornybar energi og bærekraftige løsninger, vil styrke oss ytterligere, sier Larsen.

Norden

TrønderEnergi har de siste årene solgt unna virksomheter og eiendeler for mer enn 1,5 milliarder kroner. Strømkunder, bredbåndskunder og installasjonsvirksomheten er ute, og TrønderEnergi Nett er slått sammen med NTE, i nettkonsernet Tensio. Samtidig ligger det kommunalt eide energikonsernet an til den største produksjonsøkningen siden 1980-tallet, når stadig nye vindparker settes i gang.

- Vi har gått fra å være et gammeldags trøndersk e-verk som solgte kilowatttimer og «fakturagebyr» til strømkundene, til å bli en moderne produsent av fornybar kraft og leverandør av tjenester innen elektrifisering, med Norge og Norden som marked. Vi følger strømmen fra vi produserer den, og til den er omdannet til en tjeneste for kundene, sier Gjersvold.

Han peker på at energibransjen er i stor endring, blant annet ved at det sentrale energisystemet knyttes tettere sammen med forbruk lokalt.

- Målet vårt er at vi som kraftselskap skal skape merverdi for kundene gjennom å optimalisere og redusere energiforbruket, sier Gjersvold.

Nullutslipp

TrønderEnergi hadde i 2019 et overskudd etter skatt på 1,3 milliarder kroner. Sterke økonomiske resultater de siste årene, og inntekter fra salg av virksomhet, gjør at TrønderEnergi er godt rustet for å realisere satsingene innen kraftproduksjon og elektrifisering.

- God drift og strategiske valg har gjort at vi har muligheten til å legge ut på denne reisen mot nullutslippssamfunnet. Det er dit vi må, og dit vi skal, sier Gjersvold.

Powered by Labrador CMS